Z

Zakład rzemieślniczy jest dzisiaj doskonałym i nieodzownym uzupełnieniem gospodarki kraju czy regionu. Ponad 70% firm w naszym kraju to mikro, małe i średnie firmy wywodzące się z rzemiosła, dające zatrudnienie dziesiątkom tysięcy pracowników. To firmy bardzo nowoczesne, elastyczne w czasach kryzysów, szybko dostosowujące się do aktualnych realiów rynku – podkreśla Zbigniew Stencel Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.

Jak podsumowałby Pan mijający rok dla rzemiosła?

To trudny rok, mocno naznaczony negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, która z wielką siłą uderzyła w rzemieślnicze firmy, zwłaszcza w te małe rodzinne biznesy. Wszyscy odczuwamy rosnącą inflację, wzrost cen energii, niepewność na światowych, krajowych i lokalnych rynkach oraz problemy w łańcuchach dostaw, czy na rynku pracy. Doświadczamy braku przewidywalności wielu aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, spowodowanej nie tylko pandemią, ale także i niestabilnością przepisów prawnych, jak i też słabą ich jakością. Wprowadzane nowe rozwiązania prawne często nie są konsultowane ze środowiskiem przedsiębiorców, a do tego wiele trudności sprawia nadmierna biurokracja. 2021 to również rok, który kończymy z ogromnymi obawami o przyszłość w związku z nowymi przepisami podatkowymi przyjętymi w polskim ładzie. Ale trzeba też zaznaczyć, że to rok bardzo pracowity, przedsiębiorcy dokładali wszelkich starań, aby uratować swoje biznesy i miejsca pracy. W Izbie pełną parą prowadzimy działania mające na celu wspieranie i doradzanie przedsiębiorcom, jesteśmy zaangażowani w prace Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców, jesteśmy aktywni w wielu gremiach i instytucjach.

Czy są obawy przedsiębiorców związane z Nowym Polskim Ładem? Czego najczęściej dotyczą?

Jest mnóstwo obaw pośród przedsiębiorców powodowanych Nowym Polskim Ładem, zwłaszcza że ustawa to jedna z największych zmian podatkowych w ostatnich 30 latach. Przyjęte przepisy podatkowe niosą wiele zagrożeń i wyzwań dla sektora MŚP. Nasze środowisko jest zdania, że tak głębokie zmiany powinny być przygotowane w ramach szerokiego dialogu, popartego pogłębioną analizą skutków projektowanych zmian, a także wprowadzane z długim vacatio legis – pozwalającym przedsiębiorcom przygotować się na zmiany. My jako przedsiębiorcy oczywiście chcemy uczciwie płacić podatki, jednak powinny one być możliwie proste i przejrzyste. Mimo, że wiele kwestii pozostaje dla nas nadal dużą niewiadomą, póki nie sprawdzi się w bieżącym funkcjonowaniu, to ogólnie spodziewamy się znacznego wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz jeszcze większej biurokracji.

Młodzi ludzie coraz chętniej skłaniają się do zawodów uprawianych przez rodziców i dziadków – które profesje budzą największe zainteresowanie i co Pana zdaniem taki trend oznacza dla regionu?

Młodzi ludzie – jak kiedyś, tak i teraz – wybierają różne ścieżki kształcenia, aby osiągnąć swoje życiowe cele. Część z nich uczy się rzemiosła różnych branż w naszych warsztatach, pobierając naukę od mistrzów – od najlepszych. Dualny system nauczania zawodu to system sprawdzony w rzemiośle od stuleci, nie tylko w Polsce, ale także czy zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej jak Niemcy, Francja czy Szwajcaria. Często bywa tak, że dzieci kształcą się w warsztatach swoich rodziców czy nawet dziadków, w firmach rodzinnych, przejmując je z pokolenia na pokolenie. Sam jestem przykładem działalności takiej firmy – jestem czwartym pokoleniem stolarzy, a mój syn pracuje ze mną i obejmie zakład po mnie jako piąte pokolenie. Obecnie pośród uczniów popularne są zawody rzemieślnicze jak fryzjer, piekarz, mechanik, stolarz, zawody z branży budowalnej i wiele innych. Po ukończeniu nauki i uzyskaniu tytułu czeladnika otrzymują oni zatrudnienie, ponieważ są to zawody najbardziej poszukiwane na rynku pracy. Mamy bardzo zdolną i ambitną młodzież. Każdego roku progi szkół i warsztatów zrzeszonych w Izbie opuszcza ok. 1500-2000 absolwentów ze świadectwami czeladniczymi w ręku. Dla regionu jest to duży zastrzyk pracowników świetnie przygotowanych i wykształconych dla naszych firm.

Wobec świata zdominowanego przez e-commerce i sztuczną inteligencję rzemiosło jest dziś piękną tradycją, czy unikalną formą pewnych biznesów?

Świat dzisiaj a tym bardziej jutro, coraz bardziej będzie zdominowany przez zastosowanie sztucznej inteligencji. Rzemiosło to ogromna różnorodność. Obok tradycyjnych zawodów, jednoosobowych działalności gospodarczych, funkcjonują bardzo nowoczesne firmy z innowacyjnymi rozwiązaniami. Osiągnięcia nauki i techniki z powodzeniem są wykorzystywane w zakładach rzemieślniczych, które ciągle się udoskonalają, starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszego klienta. Zakład rzemieślniczy jest dzisiaj doskonałym i nieodzownym uzupełnieniem gospodarki kraju czy regionu. Ponad 70% firm w naszym kraju to mikro, małe i średnie firmy wywodzące się z rzemiosła, dające zatrudnienie dziesiątkom tysięcy pracowników. To firmy bardzo nowoczesne, elastyczne w czasach kryzysów, szybko dostosowujące się do aktualnych realiów rynku. Nasze firmy to nie tylko piękne wielopokoleniowe tradycje. To firmy ludzi z pasją, perspektywicznie patrzących w przyszłość, ludzi kreatywnych, dobrze wykształconych, nowocześnie zarządzających, często rozwijających swoje małe firmy rzemieślnicze do globalnych przedsiębiorstw, mających uznanie w kraju i na świecie.

Jakie mają Państwo plany na nadchodzący rok?

Plany mamy bardzo ambitne, zaczynając od kontynuacji szerokiej działalności statutowej polegającej na kształceniu młodego pokolenia rzemieślników i propagowaniu zawodów rzemieślniczych. Ponadto będziemy wspierać i pomagać rzemieślnikom w dostosowywaniu się do wymagań nowego polskiego ładu poprzez prowadzenie szkoleń i doradztwa. Planujemy też wspólnie z Cechami aktywnie promować kształcenie zawodowe w rzemieślniczych zawodach, kierując kampanię do uczniów szkół i ich rodziców, do nauczycieli i doradców zawodowych. Mamy też nadzieję, że nowy rok przyniesie wyczekiwane zmiany w ustawie o rzemiośle, w przygotowanie których jesteśmy aktywnie zaangażowani w ramach Związku Rzemiosła Polskiego. Zmiany te są dla naszego środowiska szczególnie ważne, ponieważ umożliwią wzmocnienie pozycji rzemiosła w gospodarce i pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie naszych firm oraz służyć będą promowaniu kształcenia zawodowego w rzemiośle.