W

W listopadzie br. Korea Południowa publicznie ogłosiła swój zamiar uczestniczenia w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej, a już w grudniu przedstawiciele Korea Hydro & Nuclear Power – południowokoreańskiego lidera w obszarze energetyki atomowej – odwiedzili dwie pomorskie gminy – Krokową i Choczewo. Głównym celem wizyty firmy na Pomorzu było wzmocnienie relacji z lokalnymi społecznościami gmin branych pod uwagę jako potencjalne lokalizacje dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Koreańczycy podkreślili gotowość koncernu KHNP do dostarczenia nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań stosowanych w energetyce jądrowej, w tym należącego do generacji III+ reaktora APR1400. To reaktor wodny ciśnieniowy (PWR) o 60-letnim okresie eksploatacji. Zastosowano w nim zaawansowane rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa, takie jak pasywny system bezpieczeństwa. Dodatkowe zabezpieczenia zostały wprowadzone po awarii w Fukushimie. Koreańczycy zaproponowali polskiemu rządowi sprzedaż sześciu takich reaktorów, w pełni zgodnych z wymogami europejskimi. 

Koreańczycy deklarują też, że będą w stanie dotrzymać harmonogramu budowy określonego w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku oraz w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). Elektrownia jądrowa ma powstać na Pomorzu. Pod uwagę brane są dwie lokalizacje – Lubiatowo-Kopalino lub Żarnowiec.

– Pod koniec pierwszego kwartału, a na pewno na początku drugiego kwartału, możemy się spodziewać wstępnej lokalizacji wynikającej z raportu oddziaływania na środowisko. Potem będzie jeszcze postępowanie transgraniczne, gdzie będą mogły się wypowiedzieć kraje sąsiadujące – mówi Adam Śliwicki, wójt gminy Krokowa.

Wizyta KHNP w gminie Choczewo

Harmonogram zakłada, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW. Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 proc. udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych.

Korea Hydro & Nuclear Power Company (KHNP) zamierza złożyć ofertę polskiemu rządowi w I kwartale 2022 roku. Propozycja obejmuje szeroki zakres obszarów, w tym technologię, koszt projektu, harmonogram budowy, finansowanie i zarządzanie projektem. Dokument doprecyzuje również plany odnośnie do lokalizacji, transferu technologii, szkoleń i edukacji, którymi polski rząd jest bardzo zainteresowany.

KHNP jest jednym z liderów spośród dostawców technologii jądrowej ubiegających się o udział w polskim projekcie budowy elektrowni jądrowych. Firma nie tylko znajduje się w ścisłej czołówce światowych firm realizujących budowę nowych bloków jądrowych, ale także prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz społeczności zamieszkujących obszary wokół prowadzonych przez KHNP inwestycji.

Koreańczycy przekazali darowiznę na rzecz OSP w Karlikowie

Południowokoreański koncern aktywnie inwestuje w tworzenie wartości społecznych i stabilnych miejsc pracy na rzecz lokalnych społeczności, przyczyniając się do rozwoju regionalnego we wszystkich lokalizacjach, gdzie jest obecny. Zdobycie zaufania lokalnych mieszkańców w pobliżu elektrowni jądrowych, a także ogółu społeczeństwa jest istotnym czynnikiem sprawnego funkcjonowania elektrowni jądrowych. Dlatego spółka podejmuje również zróżnicowane inicjatywy społeczne, takie jak dialog i konsultacje z mieszkańcami terenów graniczących z elektrowniami jądrowymi. Wraz z postępem prac budowlanych, KHNP tworzy nowe miejsca pracy poprzez ścisłą współpracę z lokalnym i firmami.

– Wierzymy, że wartości etyczne, wzajemny szacunek i zaufanie wpływają na lepsze partnerstwo. Dbamy o kwestie związane z ekologią, a stabilne i nieprzerwane dostawy energii pomagają nam budować zaufanie publiczne. Zależy nam na pogłębianiu partnerstwa pomiędzy Koreą a Polską, nie tylko na szczeblu rządowym. Angażujemy się w rozwijanie relacji z polskimi firmami, które są zainteresowane udziałem w pracach przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a poznawanie potrzeb lokalnych społeczności to naturalny kolejny krok. Tylko w ten sposób możemy zbudować silne partnerstwo pomiędzy naszymi krajami, a dzięki temu – dostarczyć najlepsze rozwiązanie dla polskiego programu energetyki jądrowej, wspierając Polskę w osiągnięciu redukcji emisji dwutlenku węgla i tworząc stabilną bazę dostaw dla krajowej sieci energii elektrycznej – powiedział Minhwan Chang, dyrektor oddziału KHNP w Pradze.

Spotkanie przedstawicieli koreańskiej firmy z lokalnymi władzami na Pomorzu służyło poznaniu lokalnych potrzeb gmin. W gminie Krokowa przedstawiciele KHNP – Minhwan Chang, dyrektor oddziału KHNP w Pradze oraz Hoyub Baek – Senior Manager z oddziału KHNP w Pradze, spotkali się w wójtem gminy Krokowa, Adamem Śliwickim. Przy okazji wizyty KHNP przekazało darowiznę na rozwój infrastruktury kulturalnej oraz poprawę oferty kulturalnej i rekreacyjnej gminy. Z przekazanych środków gmina planuje doposażyć Ochotniczą Straż Pożarną w Karlikowie i lokalną świetlicę znajdującą się w Ośrodku Kultury. Przedstawiciele KHNP spotkali się także z sąsiednią gminą Choczewo, gdzie odbyli spotkanie z wójtem gminy – Wiesławem Gębką oraz przekazali dotację na dofinansowanie infrastruktury i oferty kulturalno-rekreacyjnej.