U

Uroczysta gdańska inauguracja roku szkolnego 2017/18 odbyła się w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku. Dyr Jadwiga Piechowiak ma się czym pochwalić – rok szkolny w tej placówce rozpoczęło 10 klas pierwszych, wśród nich dwie nowe specjalizacje: technik automatyk i technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. Do ich ustanowienia przez Ministerstwo Edukacji walnie przyczyniła się organizacja Pracodawcy Pomorza, szczególnie wiceprezes Wojciech Szczepański – członek Gdańskiej Rady Oświatowej. – Inicjatorami utworzenia tych zawodów były firmy z województwa pomorskiego oraz Polska Izba Komunikacji Elektronicznej – powiedziała dyrektor szkoły Jadwiga Piechowiak. – Pracodawcy uczestniczyli przy opracowaniu podstawy programowej oraz programów nauczania. Firmy branżowe, chcąc wspomóc uczniów w zdobyciu umiejętności zawodowych, włączą się do procesu dydaktycznego – oddelegują swoich pracowników, będą prowadziły kursy, szkolenia i staże. – Ten rok szkolny upłynie pod hasłem współpracy – współpracy wszystkich społeczności szkolnych: nauczycieli i pracowników szkoły, was – uczniów i waszych rodziców. Jesteśmy w szkole, która poza kompetentną kadrą ma niezwykłych przyjaciół w postaci pracodawców i to oni wspólnie tworzą dla was ofertę edukacyjną. Ofertę, która powstaje, jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Dzięki czemu, kończąc tę szkołę, większość z was rozpocznie równocześnie pracę w firmach, których przedstawicieli widzimy tu na sali – dodał wiceprezydent Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk. Szkoła cieszy się współpracą z prawie trzydziestoma przedsiębiorstwami. Od września br. dołączyły kolejne. Umowy o wzajemnej współpracy zostały podpisane z firmami: Orange, Assel, Techno Service, SPARTEZ, TV Chopin. O pięcioletniej już współpracy ze szkołą mówił Jerzy Straszewski – prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, prezes i współwłaściciel firmy SATEL. Przybliżył też temat roli branżowej współpracy zagranicznej w przenikaniu nowych technologii oraz w kształceniu kadr. Klasa w której kształcą się technicy- elektronicy objęta jest patronatem firmy SATEL i Politechniki Gdańskiej.