W

W sierpniu odbyło się Walne Zebranie Członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot (OMG-G-S). Prezes zarządu Paweł Adamowicz podsumował 6 lat funkcjonowania tego stowarzyszenia, a wiceprezes Jacek Karnowski przedstawił cele na przyszłość. Zostało też podpisane porozumienie między Pracodawcami Pomorza a Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Ze strony Pracodawców podpisali je: prezydent Zbigniew Canowiecki, prezes Jerzy Jerkiewicz i członek zarządu – Maciej Grabski. PP deklarują wolę współpracy z OMG-G-S w kwestii jak najszybszego uchwalenia ustawy o pomorskim związku metropolitalnym (potocznie zwanym metropolią), na wzór tej już uchwalonej dla województwa śląskiego. Aktywne działania lobbistyczne mają być prowadzone przez PP wśród przedstawicieli administracji rządowej oraz parlamentarzystów. Władze OMG-G-S liczą na zaangażowanie PP w realizację zadań przyszłego związku metropolitalnego, szczególnie na wskazywanie priorytetów promocji gospodarczej woj. pomorskiego. Obie strony chcą też działać na rzecz przyspieszenia procesu powstawania związków metropolitalnych także w innych województwach (prócz pomorskiego), aby mogły stać się one partnerami dla europejskich a nawet światowych metropolii. Jak ma funkcjonować elektroniczny bilet? Przykładowy Kowalski wchodzi do któregoś ze środków komunikacji publicznej – autobusu, tramwaju, kolejki czy trolejbusu, w którym będzie zainstalowane urządzenie do pobierania opłat, czyli: kasownik, komputer pokładowy czy urządzenie do kontroli biletów, przyłoży nośnik np. w formie zbliżeniowej karty płatniczej lub smartfona do specjalnego czytnika. System odnotuje przejazd i ewentualne wszystkie przejazdy tego dnia. Na koniec dnia wybierze taryfy najtańsze dla Kowalskiego i obciąży tą sumą jego konto, więc Kowalski zapłaci za faktycznie przejechaną trasę. Takie urządzenia mają być zamontowane we wszystkich pojazdach jeżdżących po gminach Obszaru Metropolitalnego GGS, tzn. w ok. 655 autobusach i trolejbusach, 140 zestawach tramwajowych oraz w taborze wykorzystywanym w przewozach kolejowych obsługujących stowarzyszenie. Nic dziwnego, że ta rewolucja musi dużo kosztować. Organizatorami przewozów pasażerskich w ww. środkach są: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Urząd Miejski w Wejherowie i Urząd Miejski w Tczewie, oraz jeśli chodzi o przewozy kolejowe – Marszałek Województwa Pomorskiego, zatem „elektroniczną portmonetką” zapłacimy w SKMce i Kolei Metropolitalnej ale nie np. w pendolino.