M

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podjęło zajmie się zmianą przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Nowe rozwiązania mają uregulować rozwiązania. – Na rynku przewozu osób samochodami osobowymi funkcjonują podmioty, których działalność polega na pośrednictwie w przekazywaniu zleceń przewozowych złożonych m.in. za pomocą aplikacji mobilnych pomiędzy pasażerami a kierowcami. Ta działalność nie jest obecnie uregulowana przepisami. Dostrzegając potrzebę stworzenia jednakowych warunków prawnych dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa pasażerów, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podjęło prace mające na celu zmianę przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców – tłumaczą przedstawiciele Ministerstwa Infrastuktury i Budownictwa. Projekt nowelizacji został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, aby wszystkie zainteresowane podmioty mogły wyrazić swoją opinię. W proponowanych zmianach przewiduje się m.in.: wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób, ustanowienie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób, wprowadzenie ułatwień przy ubieganiu się przez przedsiębiorcę o uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. Zaproponowane rozwiązania uwzględniają specyfikę rynku drogowego przewozu osób samochodami osobowymi, w tym działalność podmiotów, których funkcjonowanie dotychczas nie było uregulowane przepisami prawa.