G

Gmina Cedry Wielkie była gospodarzem Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2017/2018 Wydarzenie, które miało miejsce 4 września, rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana w Kościele pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich , której przewodniczył Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka. Po przemarszu prowadzonym przez orkiestrę i poczty sztandarowe szkół, część oficjalna odbyła się przy obiekcie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Cedrach Wielkich. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich odczytał list od Pani Beaty Szydło Premiera RP, która zaznaczyła, że reformę edukacji wprowadzamy po to, by polska szkoła była szkołą ambitną i otwartą, życzył również uczniom, żeby zapamiętali szkołę, jako udaną i ciekawą przygodę. Monika Kończyk, Pomorski Kurator Oświaty odczytała list Pani Anny Zalewskiej – Ministra Edukacji Narodowej, życząc nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, a uczniom dużo sukcesów i rozwijania własnych talentów. Pan Janusz Goliński dziękując za możliwość organizacji wydarzenia na terenie Gminy Cedry Wielkie podkreślił, że z wprowadzoną reformą oświaty w gminie jest niewiele problemów, bo istniały dwa Zespoły Szkół, które przekształcone zostały w Szkoły Podstawowe. Włodarz podziękował również za otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki środki finansowe na budowę hali sportowej (dotacja 2,5 mln złotych) i 2,7 mln zł z funduszy europejskich na dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach i zakup nowoczesnych pomocy naukowych.