N

Najniebezpieczniejsze skrzyżowanie w Rumi jest właśnie w trakcie gruntownej przebudowy.

Na skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Gdańskiej w Rumi często dochodziło do kolizji i wypadków. I o ile sporo winy ponosili kierowcy, to sam układ drogowy pozostawiał wiele do życzenia. Dlatego postanowiono zmodernizować felerne skrzyżowanie i wybudować tam rondo. – Podstawowy cel inwestycji był jeden: poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych – mówi Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. Przypomnijmy, że prace ruszyły w ubiegłym miesiącu. Inwestycja realizowana jest przez miasto we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie. Na budowę ronda uzyskano dofinansowanie w kwocie blisko 800 tys. zł, zaś całkowity koszt inwestycji to 1,6 mln zł. Kierowcy i piesi jeszcze przez najbliższe kilka tygodni muszą liczyć się z utrudnieniami. Na odcinku objętym robotami wprowadzono bowiem zawężenia jezdni i przeniesienie ruchu na pojedyncze wloty oraz zamknięto część jezdni i poprowadzono ruch objazdami. Ponadto wyznaczono tymczasowe przejście dla pieszych i wyłączono z ruchu części ścieżki rowerowej i chodnika. Na ulicach Pomorskiej i Gdańskiej wprowadzono następujące zmiany w organizacji ruchu: W pierwszym etapie wyłączono południową część skrzyżowania ul. Gdańskiej, ul. Częstochowskiej i ul. Pomorskiej. Ruch samochodowy został przeniesiony na północną część skrzyżowania. W związku z zamknięciem został wytyczony objazd ul. Gdańskiej ulicami Generała Henryka Dąbrowskiego i ul. Pomorską. Etap nr II zakłada wyłączenie północnej części skrzyżowania ul. Gdańskiej, ul. Częstochowskiej i ul. Pomorskiej. Ruch samochodowy zostanie przeniesiony na południową nowowykonaną część ronda. W związku z zamknięciem zostanie wytyczony objazd ul. Gdańskiej ulicami Dębogórską i Gdyńską. Prace mają zostać zakończone najpóźniej 31 października. Wszystkie szczegółowe informację oraz pomocnicze mapki można znaleźć na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Rumia – rumia.eu, w zakładce „Aktualności”.