N

Nawet trzy miesiące przed planowanym terminem do użytku ma być oddany węzeł komunikacyjny Śmiechowo. Jednocześnie trwają prace przy budowie węzła Kwiatowa. Dwa budowane właśnie węzły integracyjne mają całkowicie odmienić komunikację i ułatwić poruszanie się po mieście.

Śmiechowo na ukończeniu

Jako pierwsza rozpoczęła się budowa węzła Śmiechowo (wcześniej roboczo nazwany węzeł ZRYW). Prace są już bardzo zaawansowane i mają zakończyć się przed terminem, czyli jeszcze w tym roku. – W ub. roku zbudowane zostało rondo w ul. Necla i Gryfa Pomorskiego z „wysięgnikami” w tych ulicach oraz nową ul. Patoka wraz z kolejnym rondem na skrzyżowaniu z ul. Stefczyka – wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – W bieżącym roku powstał kolejny krótki odcinek ul. Patoka (w przyszłości ta droga będzie prowadzić tunelem pod krajową „szóstką” do ul. Sikorskiego) oraz rondo stanowiące rozjazd dla pasa zjazdowego z DK6 i pasa wyjazdowego na DK6 w stronę Słupska oraz droga równoległa do DK6, łącząca ten cały układ z trzema rondami z ul. Jaśminową. Same ulice to oczywiście nie wszystko. Ważnym elementem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego, który ma rozwiązać problemy z wodami opadowymi. Jak podkreśla zastępca prezydenta, sporym wyzwaniem było przełączanie starego kanału kanalizacji sanitarnej na nowy kolektor. Wykonywano to bez zamykania głównej rury, odprowadzającej ścieki z dużego obszaru miasta, dlatego te prace zajęły aż miesiąc. Podczas realizacji inwestycji miasto ściśle współpracuje z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji z Gdyni, które poniosło część kosztów budowy infrastruktury podziemnej. Podczas prac budowlanych przestawiono też bramownice na DK6, co kosztowało dodatkowo ok. 2,8 mln zł. – Mówiąc o kosztach trzeba też pamiętać o kosztach odszkodowań dla właścicieli gruntów – dodaje Beata Rutkiewicz. – Teren, na którym budowaliśmy drogi, w dużej części nie należy do Miasta. Dodatkowo na wniosek mieszkańców położyliśmy nakładkę asfaltową na części ul. Gryfa Pomorskiego. Podczas prac ruch był kierowany na tę ulicę i remont nawierzchni okazał się potrzebny. Warto dodać, że w projekcie węzła Śmiechowo nie przewidywano zachowania przystanku autobusowego na DK6 w kierunku centrum miasta. Władze miasta postanowiły jednak, aby po zakończeniu prac przystanek w tym miejscu pozostał ze względu na etapowanie całej inwestycji. Łącznie powstało 2,5 km dróg. Koszt inwestycji to ponad 18 mln zł, z tego dofinansowanie z Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na poziomie ok. 2,5 mln zł. – Po zakończeniu prac w tym roku mieszkańcy północnej części miasta zyskają całkowicie nowy układ drogowy – podkreśla Beata Rutkiewicz. – Spowoduje to rozprowadzenie ruchu z krajowej „szóstki” i znacznie łatwiejszy dojazd do tej części miasta. Docelowo węzeł Śmiechowo będzie rozbudowany o tunel pod DK6 i wiadukt kolejowy pod torami kolejowymi. Co ważne prezydent miasta podpisał porozumienie z PKP na mocy którego to PKP wykona wiadukt, dzięki czemu miasto zaoszczędzi ok. 20 mln zł. Nie są jeszcze znane dokładne terminy dalszej realizacji Węzła Śmiechowo, ale wstępnie zakłada się, że wiadukt kolejowy powinien powstać do 2022 roku.

Kwiatowa za dwa lata

Drugi z właśnie budowanych węzłów to Kwiatowa. Na inwestycję składają się dwa projekty budowlane. Pierwszy z nich obejmuje przebudowę ul. 10 Lutego, placu Piłsudskiego (przed dworcem kolejowym), ul. Kwiatowej i wiaduktu kolejowego pod DK6 wraz z włączeniem do DK6. Ten projekt jest obecnie realizowany. Umowa z wykonawcą opiewa na ok. 22 mln zł. Termin zakończenia prac zaplanowano na październik 2019 roku, ale prawdopodobnie prace uda zakończyć się przed terminem. – Oprócz budowy ulic powstaną ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki postojowe, oświetlenie, małe parkingi – wylicza Beata Rutkiewicz. – W ramach inwestycji przebudowywana jest też cała infrastruktura podziemna, w tej części robót uczestniczy (także finansowo) gdyński PEWIK. Drugi projekt zakłada budowę dużego parkingu pomiędzy DK6 i torami kolejowymi. Przetarg na tę inwestycję został niedawno ogłoszony, prace mają być wykonane także najpóźniej do października 2019 roku. Ostatecznie w centrum Wejherowa powstanie więc duży parking na ponad 140 aut, małe parkingi, przystanki autobusowe, przystanki taxi, parkingi dla rowerów, zejścia podziemne prowadzące z parkingów w różne kierunki miasta oraz infrastruktura drogowa umożliwiająca dojazd do parkingu. Dofinansowanie inwestycji (obydwu projektów) to łącznie ok. 18 mln zł. Prace budowlane zostały podzielone na 4 etapy po to, aby nie blokować tej części miasta Oddanie węzła do użytku nie tylko spowoduje mniejsze korki i usprawni ruch w mieście, ale praktycznie zmieni cały system komunikacyjny, rozwiąże problem z miejscami parkingowymi i umożliwi podróżnym łatwe przesiadanie się z jednego środka komunikacji na inny. Na oddanie całej inwestycji do użytku trzeba będzie wprawdzie jeszcze poczekać do 2019 roku, ale już pod koniec listopada br. zniknie część utrudnień, ponieważ otwarta zostanie ul. 10 lutego i Kopernika aż do ul. Dworcowej i część ul. Kwiatowej. Rozpocznie się wówczas przebudowa ul. Kwiatowej, a ostatnia część inwestycji obejmie przebudowę przejazdu przez tory i wyjazdu na DK6.