I

Inwestowanie w nieruchomości kojarzy się najczęściej z kupnem mieszkania
i wynajmowaniem go na własną rękę.

Taka forma, choć wydaje się najłatwiejsza i najprostsza, wymaga jednak sporego zaangażowania, zarówno na etapie poszukiwania najemcy, jak i obsługi w trakcie trwania umowy. Znacznie mniej wymagającym pod tym względem, a także z reguły bardziej zyskownym rozwiązaniem jest inwestycja systemie condo. Kupno mieszkania na wynajem to inwestycyjny hit ostatnich lat, przyciągający coraz większe grono zainteresowanych. Trudno się temu dziwić, skoro pozwala na osiąganie 4-5 proc. zysku rocznie, przy sięgającym średnio poniżej 1,5 proc. oprocentowaniu lokat bankowych i wciąż niestabilnej koniunkturze na giełdzie. Taka sytuacja, utrzymująca się od dłuższego czasu, sprawia że nawet połowa oferowanych przez deweloperów mieszkań kupowanych jest w celu ich wynajmowania. Rynek zaczyna się więc powoli nasycać, a konkurencja o klientów będzie się zwiększać, tym samym powodując z jednej strony kłopoty z ich znalezieniem, a z drugiej rodząc ryzyko utrzymania założonej wysokości czynszów. W dodatku część rynku najmu zagospodarowuje państwo, rozkręcając program Mieszkanie+, oferując atrakcyjne dla najemców stawki i warunki. Te czynniki stanowią z pewnością zagrożenie, które przy podejmowaniu decyzji o inwestycyjnym zakupie mieszkania trzeba coraz poważniej brać pod uwagę. Trzeba też pamiętać, że istotną niedogodnością samodzielnego prowadzenia mieszkaniowej inwestycji, jest konieczność posiadania sporego zasobu wiedzy z różnych dziedzin oraz poświęcenia jej sporo czasu i wysiłku. Wiedza potrzebna jest szczególnie na etapie wyboru lokalu i jego lokalizacji, a więc czynników które mogą mieć decydujące znaczenie dla powodzenia inwestycji, a następnie w fazie poszukiwania najemców oraz załatwiania wszelkiego rodzaju formalności i podpisywania umów. A czynności te nie wyczerpują listy zdań, stojących przed inwestorem, bowiem w dalszej kolejności pojawiają się kwestie związane z zarządzaniem inwestycją, a więc egzekwowanie należności czynszowych, rozliczenia podatkowe, nadzór i administrowanie nieruchomością, w tym wykonywanie lub zlecanie prac związanych z konserwacją, naprawami itp. Większości tego typu problemów można uniknąć, korzystając ze zorganizowanej formy inwestycji w nieruchomości, jaką jest rozwijający się system typu condo. Początkowo ograniczał się on do condohoteli, czyli obiektów typowo hotelowych, gdzie poszczególne pokoje czy apartamenty sprzedawano indywidualnym inwestorom, którzy czerpali z tego tytułu przychody, pomniejszone o opłaty związane z obsługą. Obecnie w systemie condo są oferowane i działają także nieruchomości innego typu, których cechą wspólną jest organizacja i kompleksowe zarządzanie znajdującymi się w nich lokalami, na przykład mieszkaniami, apartamentami, czy pokojami, których właścicielami są indywidualni inwestorzy. Tego typu obiekty w pierwszym okresie powstawały głównie w miejscowościach turystycznych, zaś obecnie coraz większą popularnością cieszą się nieruchomości w dużych miastach, w których popyt na wynajmowanie lokali nie jest tak bardzo uzależniony od wahań sezonowych i obejmuje szerszą grupę klientów, a więc zapewnia lepsze wykorzystanie lokalu, a co za tym idzie możliwość osiągania większych zysków. Profesjonalne przygotowanie nieruchomości, już na etapie projektowania, czyli lokalizacji i wyboru standardu, poprzez cały proces zarządzania nią, powoduje że z jednej strony zaangażowanie inwestora ogranicza się do minimum, a z drugiej, może on osiągać zyski wyższe niż w przypadku inwestycji dokonywanej indywidualnie. Zwykle sięgają one 6-8 proc. w skali rocznej.

Dawid Roman,
broker w spółce Gerda Broker.
Specjalizuje się w doborze
instrumentów finansowych
w zależności od potrzeb
i oczekiwań klientów,
w szczególności w inwestycjach
w nieruchomości. Od początku
kariery skoncentrowany na
obsłudze klientów zamożnych.