W

W rankingu czasopisma „Wspólnota” dotyczącym wydatków jednostek samorządu terytorialnego na ochronę zdrowia Pomorze zajęło drugie miejsce w kategorii województw. Region wyprzedziło tylko Mazowsze. Trzecią lokatę zajęło województwo dolnośląskie. Nagrody zostały wręczone w Katowicach 5 października 2017 r. podczas XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. – Cieszę się, że Pomorze znalazło się w piątce najlepszych województw w Polsce – mówiła odbierając statuetkę Marzena Mrozek, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego . – Miejsce drugie jest dla mnie potwierdzeniem tego, że podejmowane przez nas działania w zakresie polityki zdrowotnej są dobrze zaplanowane i przynoszą pozytywne rezultaty. Pomorskie lubi podejmować wyzwania i być pionierem. Tę nagrodę dedykuję wszystkim mieszkańcom województwa pomorskiego, bo człowiek i życie ludzkiej jest najważniejsze. Na przykład dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zostaną zrealizowane programy profilaktyczne o wartości prawie 80 mln zł – dodaje Mrozek. Ranking powstał na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych JST publikowanych przez Ministerstwo Finansów i dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny z lat 2006-2015. Najważniejsze kryteria, jakie były brane pod uwagę to wydatki województw na: ochronę zdrowia w przeliczeniu na mieszkańca, medycynę pracy w przeliczeniu na mieszkańca, lecznictwo ambulatoryjne i psychiatryczne w przeliczeniu na mieszkańca czy też aktywność inwestycyjna liczona w procentach wydatków majątkowych w wydatkach na ochronę zdrowia.