I

Inwestycje w polskie porty, nacisk na innowacyjność – między innymi o tym rozmawiano podczas 17. edycji Forum Gospodarki Morskiej. Najnowsza edycja forum miała miejsce w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Perspektywy gospodarki morskiej w Polsce w świetle najnowszych trendów na rynkach światowych, inwestycje w polskie porty oraz innowacje technologiczne w przemyśle stoczniowym, a także kwestie legislacyjne związane z ustawą stoczniową i statusem marynarzy. To tematy przewodnie tegorocznej i jednej z najważniejszych imprez branży morskiej w Polsce. W panelu Przemysły Morskie (lider panelu: Jerzy Czuczman, prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe) poruszane były zagadnienia związane z rozwojem przemysłu stoczniowego w aspekcie Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz innowacyjności polskiego przemysłu stoczniowego. Natomiast obecna kondycja rynku żeglugi kontenerowej i sprawna obsługa łańcuchów dostaw handlu zagranicznego to tematy panelu Logistyka Morska (lider panelu: Marek Tarczyński, przewodniczący Rady Polskie Izby Spedycji i Logistyki, prezes zarządu w firmie Terramar). Czy polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu sprostają oczekiwanemu rozwojowi regionalnej i globalnej wymiany handlowej? Jak będą finansowane projekty rozwojowe? Między innymi na te pytania odpowiadali specjaliści panelu Porty Morskie (lider panelu: Krzysztof Szymborski, przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia, prezes zarządu BCT Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni).