D

Dzieci z gminy Cedry Wielkie wyjechały do Włoch i uczyły się żeglarstwa na Sycylii w rejonie Marina Di Ragusa.

W wyjeździe, który miał miejsce na początku września 2017 roku, uczestniczyła dziesięcioosobowa grupa dzieci w wieku 9-10 lat. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu Północ/Południe: Jedno Morze (Nord/Sud: un Mare), pomysłodawczynią i koordynatorem projektu była Pani Krystyna Balewski- Pawela przy współpracy z PZŻ w Gdańsku, Gminy Ragusa oraz Gminy Cedry Wielkie. Najmłodsi (razem z dziećmi z gminy Ragusa) uczestniczyli wspólnie w całodziennych zajęciach żeglarskich, animacyjnych, kulturowych, językowych i sportowych pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zarówno polskiej, jak i włoskiej. Pobyt na Sycylii uczestników wyjazdu zagranicznego, mimo intensywności działań żeglarskich i wielu atrakcji mijał w bezpiecznej i miłej atmosferze. Grupa dzieci, jak i opiekunów bardzo szybko się zintegrowała – co pozwoliło opracować szczegółowy plan działań na wszystkie dni pobytu.Współpraca pomiędzy polskimi i włoskimi dziećmi zarówno na płaszczyźnie zajęć sportowych, jak i w czasie wolnym sprzyjała na pokonywaniu przez nich barier językowych i kulturowych, a co najważniejsze dostarczała uczestnikom doznań emocjonalnych. Po 11 dniach pobytu przyszedł czas na pożegnanie, które było bardzo trudne, ponieważ zawiązały się prawdziwe przyjaźnie między dziećmi i żal było się rozstawać. Wizyta polskich dzieci została odnotowana w prasie sycylijskiej – 13 września 2017 r. na łamach LASICILIA pojawił się artykuł wraz ze zdjęciem na temat projektu i podjętych działań w zakresie jego realizacji, a także prężnej współpracy pomiędzy regionami. W przyszłym roku, w lipcu w ramach rewizyty przybędzie do mariny w Błotniku grupa młodych żeglarzy z Sycylii, gdzie wspólnie z polskimi kolegami i koleżankami będą podnosić swoje kwalifikacje w żeglarstwie.