D

Decyzja o rozwodzie jest niezwykle poważna. Wiąże się ona z rozbiciem rodziny, co jest bardzo przykre, gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci. Niezależnie od sytuacji, jeżeli ktoś już zdecyduje się na ten krok, musi przygotować pozew rozwodowy, pismo inicjujące postępowanie sądowe w tym przedmiocie. Co powinien zawierać poprawnie napisany pozew? Na co należy zwrócić uwagę?

Pozew rozwodowy oraz postępowanie w tym przedmiocie

Pozew rozwodowy powinien być sporządzony na piśmie. Zgodnie z przepisami, wśród jego elementów muszą się znaleźć: data, oznaczenie sądu, do którego jest on wnoszony (powinien być to sąd okręgowy właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków), wskazanie stron postępowania, sprecyzowanie żądań oraz podpis. Wśród poszczególnych wniosków naczelnym jest żądanie rozwiązania małżeństwa. Oprócz tego sąd może orzec na przykład o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, alimentach czy też korzystaniu ze wspólnego mieszkania. Po zainicjowaniu postępowania przesłuchiwane są strony oraz świadkowie. Strony mogą również składać rozmaite dokumenty, na przykład faktury, zaświadczenia czy też wyciągi z kont bankowych. Nierzadko sąd korzysta również z pomocy biegłych, szczególnie rozpatrując kwestię winy w rozpadzie małżeństwa. Ci przedkładają opinie przygotowane w oparciu o przeprowadzone badania stron. Można jednak powiedzieć, że proces rozwodowy jest na tyle skomplikowaną rzeczywistością, iż przydatna staje się kancelaria prawna.

Pomocne wsparcie prawnika

Konstruując pozew rozwodowy warto dobrze przemyśleć swoje żądania. Jak przyznaje prawnik z Kancelarii Radcy Prawnego Anny Zagulskiej, Poszczególne wnioski powinny zostać sprecyzowane przez strony. Mianowicie, chodzi tutaj przede wszystkim o wnioski dowodowe. Powinny być one dokładnie wskazane oraz określone na jaką okoliczność są powoływane. Ponadto dobrze jest przygotować wyczerpujące uzasadnienie. Pozwala ono sędziemu na dokonanie wstępnego oglądu sprawy. Co ważne, pozew powinien zostać wniesiony w dwóch egzemplarzach. Jeden, oryginał, trafia do sądu, natomiast drugi, odpis, jest przesyłany stronie pozwanej. Można również przygotować sobie trzeci egzemplarz, na którym można otrzymać potwierdzenie złożenia pisma na biurze podawczym. Ważną kwestią jest również opłata. W przypadku pozwu o rozwód wynosi ona 600 zł. Można ją uiścić przelewem lub w kasie sądu za pomocą znaków sądowych. Jak widać, dużo jest kwestii, na które należy zwrócić uwagę. Jeżeli więc ktoś nie czuje się na siłach, może skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Rozpad rodziny zawsze jest osobistą tragedią. Niemniej jednak liczba rozwodów w Polsce raczej nie spada. Wynika to z różnych powodów. Decydując się na ten krok należy mieć świadomość dotyczącą, że postępowanie rozwodowe rządzi się sformalizowaną procedurą i koniecznym jest przestrzeganie jego reguł. Dlatego też warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym.