R

Radośnie, uroczyście i przyjacielsko było podczas jubileuszu Regionalnej
Izby Przedsiębiorców Norda . W Filharmonii Kaszubskiej organizacja , która zrzesza przedsiębiorców z powiatów wejherowskiego i puckiego , świętowała 20-lecie działalności. Perfekcyjnie przygotowana uroczystość była pełna podziękowań i wspomnień.

Przybyłych gości przywitał Jacek Pomieczyński, prezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda. – Fakt, że dzisiaj spotykamy się na uroczystej gali dwudziestolecia Izby, wynika z wieloletniej pracy i zaangażowania wielu osób – mówił do zebranych w Filharmonii Kaszubskiej. Wiceprezes Leszek Glaza przypomniał, że Izba Przemysłowo-Handlowa, bo pod taką nazwą funkcjonowała pierwotnie, powstała pod koniec 1997 roku z potrzeby zapewnienia wsparcia i pomocy organizacyjnej lokalnym firmom. – Środowisko gospodarcze Wejherowa długo nosiło się z zamiarem powołania do życia jednolitej organizacji gospodarczej – wspominał podczas uroczystości. – Przedsiębiorcom z naszego miasta chodziło o platformę do artykułowania swoich potrzeb, twórczych dyskusji i dbałości o własne interesy w kontaktach z organami władz państwowych – kontynuował Leszek Glaza. Ważnym punktem styczniowej uroczystości było wręczenie pamiątkowych nagród w postaci Dyplomów Granitowego Stolema. W ten sposób zarząd Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda podziękował Janowi Naskręt (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe Textel), Romanowi Grzenkowiczowi (firma Almares), staroście Gabrieli Lisius, prezydentowi Krzysztofowi Hildebrandt oraz Teresie Rohde, pełniącej funkcję kierownika biura Izby. Za całokształt pracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie wszystkim przedsiębiorcom Izby podziękował marszałek Mieczysław Struk, wręczając prezesowi Jackowi Pomieczyńskiemu pamiątkowy dyplom w formie ryngrafu. – Przedsiębiorstwa w życiu lokalnej społeczności mają niezwykle ważną rolę do odegrania – mówił podczas uroczystości marszałek województwa pomorskiego. – Chodzi tu nie tylko o utrzymanie wielu rodzin, ale i o troskę o środowisko, w którym funkcjonują. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, co robicie dla mieszkańców powiatów wejherowskiego i puckiego, a także za to, co robicie dla gospodarki Pomorza. Dodatkowo zarząd Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda został wyróżniony przez starostę Gabrielę Lisius „Medalem za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”. Organizacja przedsiębiorców odznaczona została też Medalem Róży, który w imieniu prezydenta Wejherowa przedstawicielom Izby wręczyła Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta miasta.

Przedsiębiorstwa w życiu
lokalnej społeczności
mają niezwykle ważną
rolę do odegrania – mówił
podczas uroczystości
marszałek województwa
pomorskiego. – Chodzi
tu nie tylko o utrzymanie
wielu rodzin, ale i o troskę
o środowisko, w którym
funkcjonują.