D

Dwie tablice interaktywne trafiły do szkół z gminy Cedry Wielkie. Zakup nowoczesnych urządzeń umożliwiła rządowa dotacja.

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” Gmina Cedry Wielkie w roku 2017 pozyskała dotację w wysokości 44 800, 00 zł. Dla każdej szkoły prowadzonej przez Gminę zostały zakupione po 2 tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym za łączną kwotę 69 760,00 zł (wraz z wkładem własnym Gminy).

Dzięki nowemu wyposażeniu prowadzone zajęcia będą bardziej aktywizujące i interesujące dla uczniów. Możliwe będzie korzystanie na lekcjach z wersji multimedialnych podręczników, prezentacji i filmów dedykowanych procesowi dydaktycznemu.