Z

Z Mirosławem Czaplą, starostą malborskim , rozmawia Anna Kłos .

Jakie – Pan i cały Zarząd Powiatu – podejmowaliście działania w dziedzinie infrastruktury, mające na celu rozwój gospodarczo-ekonomiczny powierzonego Wam terenu?

W dziele wsparcia infrastruktury, w okresie kończącej się kadencji, władze powiatu podejmowały działania, związane zarowno z budową nowej infrastruktury jak i modernizacją już istniejącej. Bez dobrej infrastruktury drogowej nie ma rozwoju terenu, dlatego, licząc od 2006 r, w naszym powiecie wyremontowano 67% wszystkich drog. Inwestowaliśmy też w infrastrukturę oświatową. Ponieważ zależy nam na tym, aby młodzi zdobywali zawody zgodne z ich talentami i zainteresowaniami, wybudowaliśmy nowoczesną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną przy Ul. Kotarbińskiego (wraz z Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej). Nastąpiła rozbudowa Zespołu Szkoł Katolickich im. Św. Jana Pawła II W Malborku (o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem). Zadbaliśmy też o nowoczesne wyposażenie placowek oświatowych – w Zespole Szkoł Ponadgimnazjalnych nr 3 przy Al. Wojska Polskiego 502 w Malborku przeprowadzono modernizację sieci komputerowej w ramach projektu z RPO WP na lata 2014-2020. Nastąpił remont pracowni elektroniki i instalacji elektronicznych w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku przy ul. De. Gaulle’a w ramach tego samego programu. Przeprowadzono kompleksowe remonty i termomodernizacje we wszystkich szkołach i placowkach oświatowych w powiecie.

Skoro już mowa o termomodernizacjach, chyba nie dotyczą one tylko obiektów oświatowych?

Przeprowadziliśmy też termomodernizację innych budynkow użyteczności publicznej tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku oraz Starostwa Powiatowego (termomodernizacja dachu budynku) w ramach unijnego projektu RPO WP na lata 2014-2020. Dodatkowo nastąpiła przebudowa i adaptacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego na potrzeby Wydziału Komunikacji, Transportu i Drog (etap 1) oraz montaż windy dla osob niepełnosprawnych.

Wkraczamy na teren polityki społecznej, co w tej dziedzinie zrobiły władze powiatu?

Wśrod działań o największym znaczeniu należy wymienić: oddanie do użytku w 2012 r. nowoczesnej siedziby Domu Dziecka, przebudowę Domu Pomocy Społecznej, przebudowę pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy Placu Słowiańskim 6 w Malborku z przeznaczeniem na nową siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Działania, mające na celu rozwój i lepsze wykształcenie dzieci i młodzieży, nie ograniczają się tylko do polepszenia stanu oświatowej infrastruktury?

Jakość zaplecza edukacyjnego jest istotna, ale władze powiatu wspierają też przedsięwzięcia wzmacniające szkolnictwo dzięki projektom takim jak: „Zostań ZAWODOWCEM” czy projekt „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robot budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku”. Źrodłem dofinansowania projektow, jest Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Celem obu przedsięwzięć jest wprowadzanie na rynek pracy absolwentow o wysokich kwalifikacjach, zaznajomionych z realnym środowiskiem pracy i nowymi technologiami. Sięgamy też po środki umożliwiające realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym m.in. z Programu ERASMUS +, ktore zaznajamiają naszą młodzież nie tylko z regionalnym ale też z europejskim rynkiem pracy.

W czym przejawia się Wasza troska o zdrowie mieszkańców?

Przede wszystkim w dbałości o szpital powiatowy, który utrzymano w warunkach jego zapaści ekonomicznej i całkowicie oddłużono. Obecnie jest systematycznie rozwijany dzięki sprzyjającym uwarunkowaniom. Ponadto dzięki dobrej kondycji finansowej Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku stało się właścicielem upadającego szpitala w powiecie ościennym tj. w Nowym Dworze Gdańskim, co w efekcie pozwoliło na utrzymanie placowki i zapewnienie mieszkańcom powiatu nowodworskiego bliskiego dostępu do opieki medycznej.

Wasz teren szczyci się ogromnym potencjałem turystycznym, co szczególnie warto u Was zobaczyć?

Powiat malborski jest obszarem o długiej, ciekawej historii. Od XIII do połowy XV wieku stanowił centralną strefę państwa krzyżackiego w Prusach, a Malbork był głowną siedzibą Wielkiego Mistrza. Największą atrakcją terenu jest położony nad Nogatem, największy w Europie ceglany zamek gotycki, kiedyś stolica Zakonu Krzyżackiego. Co roku odwiedzany jest przez ponad poł miliona turystow, na których czeka wiele atrakcji m.in.: spektakl „Światło i Dźwięk”, pokazy rycerskie czy „Oblężenie Malborka” – lipcowe wielkie widowisko, przenoszące turystę w czasy średniowieczne. Całe Żuławy znane są z niezwykłego bogactwa zabytkow. Ponad 200 miejscowości posiada obiekty dawnej architektury. W dziedzinie tradycyjnego budownictwa ludowego może rownać się z nami jedynie Podhale. Kościoły, kaplice, kapliczki przydrożne, cmentarze, zagrody holenderskie – aż roi się od materialnych świadectw minionych epok. Cennym elementem krajobrazu są wszystkie typy zabudowań, jakie ukształtowały się w ciągu ponad czterystu lat osadnictwa mennonickiego. Najbardziej charakterystycznymi elementami zagrod są przestronne domy mieszkalne, ktore bardzo często posiadają ozdobne podcienia.