A

 

Angielskie pojęcie „Facility Management” przeważnie definiuje się jako„kompleksowe techniczne zarządzanie nieruchomością”, a następnie rozwija je poprzez wyspecjalizowanie serwisy objęte tą obsługą.
Powszechna w świadomości usługobiorców definicja określająca zarządzanie techniczne FM jako działanie mające na celu utrzymanie obiektu w „niepogorszonym stanie” nie ma już w nowoczesnej gospodarce racji bytu.

Przy obecnym rozwoju rynku nieruchomości pojawiające się i już istniejące fundusze inwestycyjne masowo kupują nieruchomości, a więc właścicielom obiektów, inwestorom powinno zależeć, aby ich wartość rosła, a tym samym aby stopa zwrotu wniesionego kapitału była możliwie najwyższa.


Kiedy zatem jest właściwy czas na rozpoczęcie współpracy z doświadczoną firmą doradczą FM, aby uzyskać najkorzystniejszą wartość inwestycji?


Usługa doradcza FM jaką posiada firma AGIS MANAGEMENT GROUP obejmuje bardzo szeroki i zazwyczaj kompleksowy zakres usług, które zaczynają się już na etapie projektowania, a po oddaniu obiektu do użytku spektrum usług staje się coraz rozleglejsze. Przewidujący inwestor powinien korzystać z doradztwa profesjonalnej firmy FM i jej wiedzy dotyczącej znajomości rynku i spodziewanej efektywności ekonomicznej planowanej inwestycji. Szczególnie ważna jest współpraca z firmą FM na etapie projektowania, gdzie podejmowane są decyzje przesądzające o kosztach realizacji obiektu i jego funkcji, a także opłacalnej eksploatacji.
Specjalistyczna firma jaką jest AGIS MANAGEMENT GROUP doradzi jak zarządzać energią, telekomunikacją, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, ochroną obiektu, utrzymywaniem zieleni w otoczeniu, parkingiem czy bieżącą eksploatacją itp.

Tak liczne i zróżnicowane usługi mogą być oferowane kompleksowo tylko przez doświadczonych specjalistów którzy tworzyli branżę FM od podstaw i są PRAKTYKAMI którzy już zdobyli doświadczenie w Polsce i Europie w dziedzinie eksploatacji obiektów.


Dzięki współpracy z firmą FM na etapie projektu inwestycji przyszły zarządca nie musiał w trakcie eksploatacji borykać się z błędami popełnionymi w toku procesu inwestycyjnego. A błędy te mają źródło zarówno w niedopilnowanej fazie projektowania, jak również w trakcie budowy. Nie chodzi przy tym o niewłaściwe, bądź nie do końca przemyślane rozwiązania konstrukcyjne lub materiałowe, ale rozwiązania techniczne i organizacyjne, które prowadzić mogą do wadliwego funkcjonowania instalacji i urządzeń.

Przykłady? Każda firma obsługująca pod względem technicznym nieruchomości komercyjne ma ich bardzo wiele.

  • Office Parki budowane z zapomnianymi pomieszczeniami dla serwisów sprzątających bez punktów poboru wody i odprowadzenia ścieków, przecież serwis za każdym razem zjedzie z 12 piętra na parter żeby wymienić wodę w wiadrach, lub zwiezie nowoczesną pachnącą windą śmieci ze wszystkich pomieszczeń biurowych;

  • Galerie Handlowe ze strefami food court bez dostępu do toalet na wskazanym piętrze, po co myć ręce przed posiłkiem;

  • Kanały wentylacyjne bez pełnowymiarowych krat rewizyjnych i możliwości maszynowego ich czyszczenia – po co, niech zalegająca w nich np. woda rozpowszechnia bakterie,

Niestety jednak inwestorom często brakuje wiedzy o możliwościach firm FM w warunkach rosnących kosztów, postępującego rozwoju technicznego, a przede wszystkim narastającej konkurencji na rynku nieruchomości. I dlatego korzystanie z usług firm FM przy realizacji inwestycji należy w polskiej praktyce do rzadkości. Jeśli już, to specjaliści FM angażowani są zbyt późno, kiedy zmiana błędnych rozwiązań jest praktycznie niemożliwa lub względnie byłaby bardzo kosztowna.

Inwestorzy bardziej doświadczeni, przeważnie ci, którzy na własnej skórze przekonali się o fatalnych skutkach braku doradztwa profesjonalnej firmy FM częściej korzystają z usług praktyków. Ich głównych zadaniem do zrealizowania jest przede wszystkim ocena projektu, wychwycenie błędów i zawczasu interwencja wynikająca z praktyki eksploatacyjnej. Zwłaszcza w fazie projektowania, firmy FM jak AGIS MANAGEMENT GROUP wpływają nie tylko na rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne, ale także na szeroko pojętą funkcjonalność obiektu i jego ekonomiczne walory w dalszej eksploatacji. Dzięki czemu pozwolą zabezpieczyć ich przyszłe interesy oraz sprostają obecnie wysoko postawionym oczekiwaniom najemców.

Zakładamy, że pozytywne doświadczenia korzystania z usług FM na etapie eksploatacyjnym przekonają polskich projektantów, inwestorów i właścicieli nieruchomości do szerszej niż dotychczas współpracy z doświadczonymi firmami FM jak AGIS MANAGEMENT GROUP, która posiada nie tylko praktyków ale prekursorów branży FM w Polsce.

Jeśli tak się nie stanie, nie sprostamy narastającej konkurencji, zwłaszcza że dla zagranicznych inwestorów doradztwo firm FM jest obecnie standardem.