L

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, popularny farmakolog, wynalazca viagry – prof. Ferid Murad otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Senat uczelni decyzję w sprawie nadania tytułu doktora honorowego popularnemu badaczowi podjął pod koniec maja. W ten sposób uhonorował wybitnego profesora za wieloletnią karierę zawodową, osiągnięcia naukowe i harmonijne łączenie teorii z praktyką. – Oto do społeczności akademickiej naszej Uczelni wstępuje niezwykły człowiek, doświadczony naukowiec, którego wkład w rozwój nauki na świecie jest niezaprzeczalny – mówił podczas uroczystości prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz. – Wyniki Jego pracy pozwalają nam widzieć i rozumieć więcej, odkrywają nowe problemy dla eksploracji naukowej. Profesor Ferid Murad jest uczonym, który dokonał odkryć o podstawowym znaczeniu dla medycyny i biologii. To laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii, którą otrzymał w 1998 roku za poznanie roli tlenku azotu i cytozolowej cyklazy guanylowej w sygnałowaniu wewnątrzkomórkowym. Jego prace przyczyniły się do wynalezienia środka na impotencję – sildenafilu, znanego pod handlową nazwą viagra. – Dorastałem w Chicago, gdzie mieszka wielu Polaków – mówił w sali kongresowej AWFiS w Gdańsku prof. Ferid Murad. – Tytuł doktora honoris causa to dla mnie duży zaszczyt (…). Z tego, co wiem, polscy naukowcy radzą sobie świetnie. Dodajmy, że prace profesora Ferida Murada to około 400 artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych, obejmujące wiele zagadnień, jednak te dotyczące tlenku azotu i regulacji syntezy cGMP należy uznać za jego największe osiągnięcie.