D

Dnia 8 czerwca 2018 r. w Przyziemiu Ośrodka Konferencyjnego Karwan w Malborku podczas Gali Malborski Mistrz Biznesu 2017 zakończył się najważniejszy konkurs gospodarczy w roku o nagrodę Burmistrza Miasta Malborka.

Konkurs organizowany był wspólnie z Radą Gospodarczą w Malborku. Tytuł MMB jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym przedsiębiorcom, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, osobom fizycznym, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej lub realizacją swoich zadań na rzecz miasta i gminy Malbork, wybitnie przyczyniły się do promocji i rozwoju miasta i gminy lub swoim działaniem niosły pomoc i wsparcie społeczności lokalnej. Celem konkursu była popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju i społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz nagradzanie i promowanie firm / osób stosujących dobre praktyki biznesowe. Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące na terenie miasta i gminy Malbork mogło zgłosić własną firmę, a także nominować do tej zaszczytnej nagrody inne firmy oraz osoby fizyczne. Nagrodą konkursu było przyznanie tytułu Malborski Mistrz Biznesu 2017 oraz wręczenie statuetki w sześciu kategoriach: Mecenat Roku 2017, Inwestor Roku 2017, Debiut Roku 2017, Firma Roku 2017, Fachowiec Roku 2017 i po raz pierwszy Sukcesja Roku 2017. W konkursie po raz pierwszy uczestniczyły firmy z Gminy Malbork. Została wprowadzona dodatkowa kategoria konkursu Sukcesja Roku. W tej kategorii mogły uczestniczyć wszystkie przedsiębiorstwa rodzinne, które dokonały w danym roku udanej sukcesji, tj. przekazania zarządzania przedsiębiorstwem następnemu pokoleniu, przy zachowaniu własności w rękach rodziny. W kategorii Fachowiec Roku laureata wybierały osoby zainteresowane konkursem, wysyłając sms na jedną z 15 kandydatur. Dodatkowym kryterium oceny wniosków w konkursie była (CSR) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. W 2018 roku skład Kapituły Konkursu zgodnie z regulaminem konkursu został powiększony o laureatów konkursu MMB 2016 i liczył 23 osoby.