S

Sopot jako jedna z pierwszych gmin w Polsce posiada swoją uchwałę krajobrazową.

Nowa uchwała była kompleksowo przygotowywana przez dwa lata i szeroko konsultowana zarówno z mieszkańcami, jak i z branżą reklamową oraz sopockimi przedsiębiorcami. Miasto ze względu na swoją kurortową specyfikę zostało podzielone na kilka obszarów, a możliwości umieszczania reklam w przestrzeni publicznej zostały uregulowane i ograniczone. Uprzywilejowane zostały reklamy informujące o wydarzeniach kulturalnych i sportowych, które mogą pojawiać się okazjonalnie na krótko przed wydarzeniami. Oprócz tego został wydzielony również obszar indywidualnej promocji w okolicy obiektów kulturalnych i sportowych, na których mogą pojawiać się reklamy i ogłoszenia związane z kalendarzem imprez danego obiektu. Uchwała znacząco ogranicza użycie reklam w formie bilbordów, reklam wielkopowierzchniowych na budynkach oraz banerów. W dalszym ciągu praktycznie na całym obszarze miasta dopuszczone będą reklamy na wiatach przystankowych oraz słupach ogłoszeniowych.