B

Biuro Rozwoju Gdańska przygotowało interaktywną mapę, na której można obserwować zmiany zachodzące na obszarach rewitalizacji. – Mapa powstała w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców – wyjaśnia Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. – Zależy nam na tym, aby mieszkańcy Gdańska byli dobrze poinformowani i chętniej angażowali się w proces planowania przestrzennego. Mapa jest jednym z narzędzi, które mają pomóc w popularyzacji tego procesu i zachęcić mieszkańców do współuczestniczenia w nim. Na mapie zostały zaznaczone działania realizowane na obszarach rewitalizacji. W kolejnych miesiącach znajdą się na niej także planowane i realizowane inwestycje związane z trzema opracowaniami urbanistycznymi, tj. Koncepcją zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Gdańskimi Przestrzeniami Lokalnymi oraz Gdańską Polityką Wodną. Dzięki mapie w szybki i czytelny sposób można zorientować się, jak postępuje proces realizacji inwestycji na podstawie wytycznych i koncepcji zawartych w poszczególnych opracowaniach urbanistycznych, powstających w Biurze Rozwoju Gdańska. Mapa dostępna pod na stronie.