B

Bezpieczeństwo na drogach zależy nie tylko od uczestników ruchu, ale także od infrastruktury drogowej. Jednymi z najbezpieczniejszych typów skrzyżowań są ronda. I właśnie dwa ronda zostały oddane do użytku w Wejherowie.

Ulica Ofiar Piaśnicy to trasa o dużym natężeniu ruchu, dochodziło do niej do wielu kolizji i wypadków. Poza tym droga ta ma istotne znaczenie dla wielu mieszkańców północno-zachodniej części miasta. To spowodowało, że władze miasta uznały za niezbędne przebudowanie układu drogowego.

Ronda to bezpieczeństwo

Podstawowym argumentem za realizacją inwestycji była poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu. Od czasu, gdy zostały zlikwidowane fotoradary (m.in. na ul. Ofiar Piaśnicy) kierowcy często wjeżdżają do miasta od południa z dużą prędkością. A ronda naturalnie zarówno ograniczają prędkość, jak i upłynniają ruch (w przeciwieństwie do świateł, które blokują ruch). Oddane właśnie do użytku dwa nowowybudowane ronda wraz z częścią ulicy Ofiar Piaśnicy to jeden z elementów ogromnego przedsięwzięcia drogowego, które połączy obecną Drogę Wojewódzką nr 218 (jest to właśnie ul. Ofiar Piaśnicy) z Drogą Krajową nr 6 i dalej przez Węzeł Działki aż do ulicy Strzeleckiej. – Ten pierwszy element połączenia pólnocno-zachodniego, będzie nową alternatywą dla innych dróg w mieście – wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Pierwsze z oddanych rond to skrzyżowanie ul. Ofiar Piaśnicy z ul. Graniczną i Lelewela, natomiast drugie z ul. Karnowskiego. To pierwsze jest bardzo ważne ze względu na wyjazdy mieszkańców z osiedlowych ulic, np. Granicznej, Lellewela, Rogali, itd. To obszar mocno zabudowany, kierowcy mieli problem, żeby włączyć się do ruchu. Z kolei drugie rondo ma jeszcze inne dodatkowe znaczenie: jest elementem przyszłego, nowego przebiegu drogi wojewódzkiej. Przyszłej, ponieważ już wiele lat temu zostało ustalone z marszałkiem województwa, że droga będzie miała nowy przebieg. Docelowo musi powstać nowa ul. Karnowskiego, z wpięciem, w ul. Budowlanych i z najważniejszym wpięciem w krajową „szóstkę”. W zakres całej inwestycji, która będzie stopniowo realizowana, wchodzą ronda w ul. Lellewela i w ul. Granicznej, rondo w ul. Karnowskiego, zmodernizowany odcinek ul. Karnowskiego do ul. Przemysłowej (również poprzez rondo), budowa nowego odcinka trasy łączącego ul. Przemysłową z ul. I Brygady Wojska Polskiego (DK nr 6) i włączeniem w ul. Budowlanych, dalej przez istniejący Węzęł Działki i nowe połączenie do ul. Strzeleckiej.

Odblokują dzielnicę przemysłową

– Włączenie w ul. Budowlanych dodatkowo „uruchamia” dzielnicę przemysłową – podkreśla Beata Rutkiewicz. – To całkowicie nowe połączenie z krajową „szóstką” – alternatywne do ul. Tartacznej. Jest to jedno z ważniejszych wyzwań na najbliższe lata. Na to całe przedsięwzięcie składa się ponadto budowa kolejnego odcinka Węzła Działki (połączenie ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką), który mamy zamiar wybudować w przyszłej kadencji. Ten odcinek jest ważny w kontekście budowy nowej Trasy Kaszubskiej. Przewiduje się bowiem, że budowa Trasy Kaszubskiej znacząco zmieni ruch drogowy w całym mieście. Nastąpi przekierowanie ruchu wschód – zachód na południe – północ. Będzie to bowiem trasa z południa prowadząca nad morze. – Ten nowy odcinek do ul. Strzeleckiej pozwoli nam „zareagować” na wzmożony ruch z tego kierunku – wyjaśnia Beata Rutkiewicz. – To będzie realny, dodatkowy objazd. Idealnie byłoby, gdyby ta nowa trasa projektowana przez miasto, do tej pory też całkowicie finansowana przez miasto nas, stała się w przyszłości drogą wojewódzką. Pierwszy etap całej inwestycji, który został oddany do użytku, to dwa ronda połączone ulicą Ofiar Piaśnicy. Wartość inwestycji to 5 mln zł, w kosztach partycypowało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni (450 tys. zł) oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie (1 mln zł). Oprócz rond i nawierzchni zostały wybudowane chodniki, zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe, cała infrastruktura podziemna oraz nowe oświetlenie.