P

Prawo użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni prawie 62 tys. metrów kwadratowych wraz z prawem własności położonych na nich budynków, budowli i innych urządzeń zakupił od Stoczni Remontowej Nauta Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Kupiony teren znajduje się na atrakcyjnych terenach przy ul. Waszyngtona 1 w Gdyni, a zawarta umowa to kolejny krok w realizacji strategii Zarządu Morskiego Portu Gdynia (ZMPG), związany z pozyskiwaniem nowych terenów dla rozwoju funkcji portowo-morskich. Wiceprezes ZMPG i dyrektor ds. infrastruktury i zarządzania majątkiem Grzegorz Dyrmo wyjaśnił, że część zakupionego terenu zostanie przeznaczona pod zabudowę biurowo-usługową. Rozważane jest również przeznaczenie go jako lokalizację dla terminalu statków wycieczkowych. W 2017 r. gdyński port przeładował rekordowe 21,2 mln ton ładunków, głównie drobnicy skonteneryzowanej i ładunków masowych (węgla, zboża i paliw). Zysk netto Portu Gdynia w 2017 r. przekroczył 77 mln zł i w porównaniu z 2016 r. był wyższy o 28 proc.