D

Dziesięcioosobowa grupa dzieci w wieku 10-11 lat z terenu gminy Ragusa we Włoszech wypoczywała na terenie gminy Cedry Wielkie. Ich pobyt to efekt realizacji międzynarodowego projektu pn. „Północ/Południe: Jedno Morze (Nord/Sud: un Mare)”.

W ramach przedsięwzięcia dzieci z gmin Cedry Wielkie i Ragusa miały okazję uczestniczenia w całodziennych zajęciach żeglarskich, animacyjnych, kulturowych, językowych oraz sportowych pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej zarówno polskiej, jak i włoskiej.

Uczestnicy wymiany międzynarodowej korzystali z bogatego programu,
w ramach którego zwiedzali gminę Cedry Wielkie, Centrum Nauki Experyment
w Gdyni, Gdańsk, Malbork oraz Oliwski Ogród Zoologiczny. Dodatkowo uczestniczyli w zajęciach konnych i żeglarski, a także wycieczce rowerowej.

Pobyt gości z Włoch na terenie gminy Cedry Wielkie jest konsekwencją kontynuacji projektu pn. „Północ/Południe: Jedno Morze (Nord/Sud: un Mare)”, w ramach którego we wrześniu minionego roku dziesięcioosobowa grupa dzieci z Polski uczestniczyła w zajęciach na Sycylii. Współdziałanie w tym zakresie potwierdza coraz bardziej zacieśniającą się współpracę opartą na doświadczeniach i dobrych praktykach obu regionów.

Wszystkie działania skierowane na rozwój kompetencji żeglarskich, kulturowych i językowych realizowane w ramach przedsięwzięcia możliwe były dzięki przychylności wielu podmiotów i osób prywatnych. Szczególne podziękowania należą się wójtowi gminy Cedry Wielkie – Januszowi Golińskiemu, członkom Stowarzyszenia GKM „Cedrus”, rodzicom polskich dzieci za zapewnienie zakwaterowania gościom z Włoch oraz opiekunom za profesjonalne prowadzenie zajęć animacyjno-sportowych i żeglarskich.