S

Szkoły, budynki biurowe oraz rejony dróg wojewódzkich czy budynki zarządów parków krajobrazowych. Łącznie 21 budynków jednostek samorządu województwa pomorskiego zyskało nowe życie. Są nie tylko tańsze w eksploatacji i ekologiczne, ale i wyglądają estetyczniej. Projekt termomodernizacji budynków będących własnością jednostek organizacyjnych samorządu województwa pomorskiego był realizowany od 2014 roku. W pierwszym etapie projektu do przeprowadzenia termomodernizacji wybrano 21 budynków, należących do dziewięciu jednostek samorządu województwa. Były to między innymi: budynki szkolne Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku, Gdańsku i Gdyni, budynki administracyjne oraz socjalno-biurowe Zarządu Dróg Wojewódzkich czy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Prace w co trzecim budynku wymagały uzyskania zgody konserwatora zabytków. Najbardziej widocznym efektem prac termomodernizacyjnych jest zmiana estetyki budynków. Ściany są ocieplane i izolowane od wilgoci, elewacje są odmalowywane. Wstawiane są nowe okna i drzwi. We wszystkich projektach modernizacji zakłada się wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej, likwidowane są stare kotłownie i jeśli to jest możliwe, indywidualne źródła ciepła. Dzięki inwestycjom rachunki za ogrzewanie i energię elektryczną będą niższe. Szacowana oszczędność wyniesie około 35 proc. Zmniejszy się też zanieczyszczenie powietrza. Cały projekt kosztował ponad 15 mln zł. Termomodernizacja była dofinansowana ze środków unijnych w kwocie prawie 12 mln zł.