P

Poseł Marek Biernacki i Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów
Regionalnych Województwa Pomorskiego, mieli okazję zapoznania się
z inwestycjami współfinansowanymi ze środków europejskich. Na terenie
gminy Cedry Wielkie pojawili się na zaproszenie wójta Janusza Golińskiego.

Goście odwiedzili między innymi realizowaną budowę hali sportowej i rozbudowę szkoły w Cedrach Wielkich, a także miejscowy kościół pw. św. Aniołów Stróżów, w którym realizowany jest przede wszystkim projekt partnerski pn. „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”. Dodatkowo posłowi Markowi Biernackiemu i dyrektorowi Janowi Szymańskiemu przedstawiona została koncepcja i inwestycja związana z rozpoczęciem prac budowlanych Parku 100-lecia Odzyskania Niepodległości, który zostanie stworzony w centrum Cedrów Wielkich. Zaprezentowane postępy prowadzonych robót, a także wdrożone rozwiązania techniczne obiektów zostały przez gości ocenione z uznaniem. Warto zaznaczyć, że w spotkaniu uczestniczyli również gospodarze wizytowanych obiektów, tj. ks. Leszek Laskowski – proboszcz Parafii pw. św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich i Joanna Stępień – dyrektor Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich.