T

Tereny postoczniowe na gdańskiej Wyspie Ostrów znowu mają być atrakcyjne dla inwestorów zarówno już tam obecnych, jak i zupełnie nowych. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna rewitalizuje te obszary, przystosowując je do prowadzenia produkcji stoczniowej i okołostoczniowej w oparciu o najnowsze technologie.

W porozumieniu z Agencją Rozwoju Przemysłu i Stocznią Gdańsk Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna realizuje projekt aktywizacji tych terenów. Został on zaprezentowany podczas wydarzenia Stocznia Gdańsk 4.0 Nowy początek, z udziałem m.in. Premiera Mateusza Morawieckiego. Projekt ma na celu przystosowanie tych obszarów do prowadzenia nowoczesnej produkcji stoczniowej w oparciu o najnowsze technologie przemysłowe i wykwalifikowane kadry, co przewiduje porozumienie PSSE i ARP. Na rewitalizowanych terenach powstaną dwie nowe płyty montażowe o łącznej powierzchni 20 tys. m kw., graniczące z nabrzeżami, co daje możliwość bezpośredniego wodowania jednostek. Wzdłuż Nabrzeża Trawlerowego będą mogły powstawać statki o długości do 150 m, ich elementy i nadbudówki, a wzdłuż Hali 33 będą budowane nadbudówki. Sama Hala 33 też jest przebudowywana i będzie na nowo wyposażana, tak by po zakupie nowych urządzeń i linii mogły tam powstawać jednostki o długości do 90 m. – Jako odpowiedzialny inwestor, chcemy szybko odbudować potencjał Stoczni Gdańsk, dając tym samym szansę na rozwój w atrakcyjnych segmentach, dlatego większość środków zainwestujemy w nowy sprzęt. Liczymy, że dzięki nim Stocznia Gdańsk nie tylko szybko stanie na nogi, ale będzie mogła się rozwijać i wkrótce stanie się jednym z filarów przemysłu stoczniowego w Polsce – mówi Andrzej Kensbok, wiceprezes ARP. Prowadzona przez PSSE modernizacja tego terenu ma poprawić jego atrakcyjność i stworzyć korzystne warunki również dla nowych inwestorów, tym bardziej, że Wyspa Ostrów, a zwłaszcza jej front, dysponuje niezwykłym potencjałem inwestycyjnym. Doskonale skomunikowane tereny, leżące niemal w centrum Gdańska, bezpośrednio graniczące z 550-metrowymi nabrzeżami Kaszubskim i Trawlerowym oraz Stocznią Gdańsk są unikatowym na skalę europejską miejscem do produkcji stoczniowej i okołostoczniowej. Ponadto, na rewitalizowanym przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną terenie znajdują się hale produkcyjne o łącznej powierzchni 16,5 tys. m kw., budynki produkcyjno – warsztatowe (11 tys. m kw.) oraz 4 tys. m kw. powierzchni magazynowych. Udźwig usytuowanych tam dźwigów wynosi od 16 ton do 50 ton. – Obszar Wyspy Ostrów jest bardzo atrakcyjny pod względem inwestycyjnym, szczególnie do prowadzenia produkcji stoczniowej, choćby ze względu na bliskość portu, dużych, przystosowanych do tego rodzaju działalności terenów i znajdujących się tam specjalistycznych urządzeń. Jesteśmy w trakcie niezbędnych prac rewitalizacyjnych dla naszych przyszłych klientów. Naszym celem jest zwiększenie potencjału tego terenu dla nowoczesnej produkcji stoczniowej. Rozmawiamy z biznesem, by przygotować ten teren w taki sposób, aby stał się on atrakcyjny inwestycyjnie dla firm, głównie z branży stoczniowej, ale nie tylko – mówi Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Proces modernizacji należącej do PSSE części Wyspy Ostrów został podzielony na kilka etapów. Właśnie trwają pracę w ramach pierwszego – obecnie na powierzchni 14 ha prowadzone są prace, które mają umożliwić wznowienie działalności stoczniowej. Poza płytami montażowymi, remontem Hali 33 planowana jest także odbudowa fragmentu Nabrzeża Kaszubskiego oraz budowa nowych placów składowych o powierzchni 6 tys. m kw. Prace modernizacyjne przeszła już Hala 26 (Ubotownia), która w kolejnym etapie ma zostać przystosowana do utworzenia zespołu szkolnictwa zawodowego dla kształcenia w zakresie nowych technologii. Kształcenie branżowe w realizowanym na Wyspie Ostrów projekcie ma stanowić innowacyjne zaplecze edukacyjne dla przemysłu morskiego. Powstający tu Kampus Edukacyjny będący częścią całego projektu i warunkiem wdrożenia PRZEMYSŁU 4.0 w branży stoczniowej. Znajdą się tam sale warsztatowe, komputerowe i dydaktyczne, specjalistyczne pracownie dla nowoczesnych technologii, pracownie rysunku technicznego oraz wzornictwa i miernictwa, laboratoria. W drugim etapie robót planowane jest przygotowanie 5 ha pod kolejne inwestycje, remont i modernizacja budynków, budowa nowych układów drogowych do przewozu ciężkich konstrukcji. Procesy modernizacyjne w najbliższym czasie powinny znacznie przyspieszyć, gdyż ARP planuje istotne wzmocnienie finansowania Stoczni Gdańsk. Środki w ramach dokapitalizowania mają być przeznaczone przez zarząd spółki m.in. na modernizację hal i linii technologicznych oraz inwestycje w park maszynowy. Pozwoli to pozyskać kontrakty, także w nowych segmentach. – Cieszę się, że współpraca z PSSE układa się pomyślnie. To dobry kierunek dla obu stron, który zapewni korzyści PSSE, ARP i Stoczni Gdańsk, ale przede wszystkim przyczyni się do rozwoju terenów Wyspy Ostrów. Dla nas kluczowe jest wspieranie synergii: spółka z naszej grupy jest właścicielem Stoczni Gdańsk i GSG Towers, a my z kolei udziałowcem PSSE. Dzięki podjętej modernizacji wspólnie zahamowaliśmy degradację tych nieruchomości, wzrośnie więc ich wartość, a PSSE będzie miała dodatkowe stabilne przychody z najmu. Z kolei Stocznia Gdańsk będzie mogła wykorzystywać halę, czy płytę montażową do budowy dużych kadłubów oraz całych jednostek. Pozwoli to znacząco zwiększyć przychody w kolejnych latach. Z czasem te nieruchomości mogą być odkupione przez Stocznię Gdańsk, a PSSE będzie mogła przeznaczyć środki na inne projekty – dodaje wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.