S

Sopot przygotowuje projekt rewitalizacji ul. Parkowej oraz ulic do niej prostopadłych. Przebudowa ma dotyczyć zarówno sieci podziemnych, jak i wyglądu, a także zasad funkcjonowania samej ulicy. Aby uzyskać nową jakość przestrzeni publicznej, do dyskusji zaproszono zarówno ekspertów od spraw mobilności, projektantów, architektów oraz przede wszystkim mieszkańców. Na spotkaniach w kwietniu i czerwcu mieszkańcy przekazali projektantom swoje uwagi do przedstawionej prezentacji.