Z

Zgodnie z kanonem poradników biznesowych proces przyciągania inwestorów względem własnego biznesu opiewa w trzy, na pozór proste kroki. Pierwszym z nich jest wyselekcjonowanie potencjalnych partnerów, drugim zaś przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej. W opinii ekspertów najtrudniejszym krokiem jest ten ostatni – przekonanie przyszłych wspólników do inwestycji swego kapitału. Czy istnieją skuteczne metody na przyciągnięcie inwestorów? Jeśli tak, to jakie?

Choć powyższa recepta zdaje się być banalna, to w praktyce efektywne pozyskanie inwestorów przypomina długą i krętą drogę. Współcześnie większość przedsiębiorców – zwłaszcza tych początkujących korzysta z dofinansowań unijnych. Pomoc niosą także regionalne instytucje rozwojowe oraz agencje przedsiębiorczości. W przypadku małych przedsiębiorstw pomoc owych instytucji zdaje się być nieoceniona, a tego typu rozwiązanie jest z pewnością skuteczne. W tym miejscu rodzi się pytanie – co z większymi przedsiębiorstwami? Dla średnich oraz dużych firm ostatnią deską ratunku pozostaje pozyskanie inwestorów.

Efektywna selekcja to podstawa
Pierwszy etap procesu pozyskiwania inwestorów polega na ich efektywnym wyselekcjonowaniu. W tej kwestii należy wziąć pod uwagę trzy kluczowe czynniki – określenie potrzeb inwestycyjnych, zdefiniowanie typu inwestorów oraz wyodrębnienie potencjalnych partnerów. Warto podkreślić, iż wstępna lista ewentualnych inwestorów powinna być długa, aby mieć możliwość tzw. selekcji racjonalnej. Polega ona na uwzględnieniu nie tylko wysokości wnoszonego kapitału, ale także wiedzy dotyczącej określonej branży, czy bazy kontaktów. W związku z tego typu selekcją potencjalnych inwestorów dzielimy na dwie podstawowe grupy – inwestorów finansowych dla których najważniejsze jest dokonywanie zwrotów z inwestycji na zaangażowanym kapitale, co stanowi dobre rozwiązanie dla firm z rosnącymi przychodami oraz inwestorów strategicznych dla których bardziej od pozyskanych funduszy liczą się nowatorskie w skali rynku technologie i im podobne.

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji
Kolejnym etapem w procesie pozyskiwania inwestorów jest przygotowanie stosownej dokumentacji. To właśnie dokumentacja kreuje opinię inwestora o przedsiębiorstwie tym samym wpływając na jego późniejszą decyzję. Na tym etapie kluczowym dokumentem inwestycyjnym jest Executive Summary znany również pod nazwą trasera inwestycyjnego. Ów dokument zawiera najważniejsze informacje dotyczące przedsiębiorstwa w uproszczonej i spójnej formie. Co ciekawe, pełni on rolę nie tylko informacyjną, ale także perswazyjną, ponieważ inwestor na podstawie krótkiej motywacji często podejmuje ostateczną decyzję. Executive Summary to ważne ogniwo procesu pozyskiwania przedsiębiorców, ale w dokumentacji inwestycyjnej ważną rolę odgrywają także inne rodzaje pism. Jednym z nich jest model biznesowy zawierający bazowe informacje dotyczące firmy, rodzaju usług oraz źródeł przychodów. Istotnym dokumentem jest także model finansowy stanowiący genezę danych finansowych oraz prognozę dotyczących rachunków, strat oraz zysków. W dokumentacji inwestycyjnej nie może zabraknąć również biznesplanu , który jest przekrojową formą spisu celów oraz wyzwań stojących przed firmą.

Warto poczuć się inwestorem
Ostatnim etapem w procesie skutecznego pozyskiwania inwestorów jest nakłonienie ich do zaangażowania we własny plan. Etap ten poprzedza w większości przypadków prezentacja, której pokłosie stanowi wycena inwestycji. Jakie aspekty są wówczas najważniejsze dla inwestorów? Przede wszystkim stadium rozwoju w jakim znajduje się dana marka, jej doświadczenie, sytuacja finansowa oraz ocena prezentowanego produktu, bądź usługi. Przywołane na wstępie poradniki biznesowe zalecają początkującym przedsiębiorcom przywiązanie dużej wagi przede wszystkim do ostatniego etapu. Biznesmeni powinni być świadomi metod podejmowania decyzji przez inwestorów z uwzględnieniem najistotniejszych dla nich kryteriów. Jak mówi popularne porzekadło – w ostateczności to ludzie, a nie wskaźniki ekonomiczne decydują o powodzeniu całej misji.