W

Według badań zrealizowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń dla zdecydowanej większości Polaków agent ubezpieczeniowy jest podstawowym źródłem wiedzy o ubezpieczeniach. Na bok zatem idą krzywdzące stereotypy. Zresztą, zapraszam sama do ich zrewidowania – przekonacie się Państwo, że nie naciągamy, nie sprzedajemy na siłę, a rzetelnie doradzamy, otaczając klientów opieką. Tak, bez kozery śmiem nazywać się profesjonalnym doradcą i właśnie opiekunem.

Według dostępnych danych, w Polsce w branży ubezpieczeniowej pracuje około sty tysięcy osób, o których możemy powiedzieć, że są agentami ubezpieczeniowymi. To poważna grupa zawodowa. Liczna i znacząca, powtórzę zresztą – o dobrej opinii. Stereotypy biorą się z negatywnej siły pojedynczych czarnych owiec, a nie z rzeczywistego obrazu. Ktoś zadał sobie trudu i postanowił spytać młodych Polaków, dopiero zaczynających swoje życie zawodowe o ich opinie o agentach. I co się okazało? Studenci, bo to była grupa, którą przebadano, wymieniają takie skojarzenia z agentami ubezpieczeniowymi: wiedza, ciężka praca, profesjonalizm i godne zarobki.

CORAZ WIĘCEJ RYZYK

Świat stał się mniej bezpiecznym miejscem, niż jeszcze 10 czy 20 lat temu. Na szczęście w naszym sąsiedztwie brak wojny, ale nie brak już niewypowiedzianych konfliktów zbrojnych w promieniu 3-4 godzin lotu samolotem. Równie dużo ryzyk czyha na nas przez zmiany klimatyczne. Kolejne doniesienia o pogodowych kataklizmach nie są już niczym nadzwyczajnym, ale czy towarzyszy temu wszystkiemu refleksja o tym, co i jak powinniśmy ubezpieczyć? Dzisiaj to rola profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego – doradzić co i jak objąć ochroną. Życie, zdrowie, majątek, naszą firmę. Miejsce na profesjonalne doradztwo ubezpieczeń znajdzie się i dzisiaj, i za dziesięć, i za dwadzieścia lat. Ryzyko jest w końcu wpisane w nasz byt, kwestia tylko zarządzania tym ryzykiem i zabezpieczenia się ubezpieczeniem. To także moja rola, by doradzić klientom co i jak powinni chronić. Bo w końcu kto lepiej miałby się na tym znać niż profesjonalny agent i doradca ubezpieczeniowy?

ŹRÓDŁO WIEDZY

Skoro już sobie powiedzieliśmy o ryzykach i opinii Polaków o agentach ubezpieczeniowych, to nie sposób nie zauważyć oczywistego faktu. Liczba regulacji prawnych oraz konstrukcja ubezpieczeń powodują, że muszę być… na bieżąco. To kolokwializm, ale świetnie oddaje moją rolę. Od finansów osobistych, przez matematykę, po prawo i rozumienie sytuacji w jakiej znajduje się klient. Moja wiedza ma służyć temu, aby dostał odpowiedni – w ubezpieczeniach mówimy adekwatny – produkt ubezpieczeniowy. A wcześniej – muszę wiedzieć jak ocenić ryzyka, na wypadek których klient ma mieć ochronę.

SZYBKO I ONLINE

Ponoć nic nie zastąpi kartki i długopisu. Chociaż mam je zawsze pod ręką, to jednak jest coś jeszcze, co cenią sobie klienci. Prudential, jako niemal jedyne towarzystwo ubezpieczeniowe wyposaża swoich agentów w profesjonalną aplikację, dostępną na tablecie. Z jednej strony to wymiar czystko ekologiczny – bo dzisiejszy agent, ciągle w ruchu – nie może być obarczony tonami papieru. Z drugiej – to narzędzie, które obrazuje klientowi wszystko, o czym rozmawiamy na spotkaniu. Może on sam dobrać sobie przy mojej pomocy składniki ubezpieczenia i łatwo sprawdzić, jak wyglądać będzie ochrona na wypadek niespodziewanego zdarzenia.

LUDZKIE RELACJE

Profesjonalny agent ubezpieczeniowy to doradca. Jego rolą jest podpowiedzieć klientowi możliwe rozwiązania. Empatia i zrozumienie drugiego człowieka – bez tego ani rusz. Sami Państwo sprawdźcie, czy ktoś zasługuje na miano profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego. Większość moich klientów pochodzi z ich bezpośrednich rekomendacji. Zapraszam do kontaktu, jeśli troska o finansową przyszłość swoją i swoich bliskich nie jest Państwu obca