L

Leasing operacyjny to obecnie najbardziej powszechna forma finansowania zakupu pojazdu. Podstawowym walorem owego rozwiązania jest przewidywalność kosztów związanych z eksploatacją. Do zalet zaliczyć można również usługi takie jak ubezpieczenie i serwis w ramach umowy leasingowej. Jak się okazuje nie jest to jedyny pakiet dodatków na który może liczyć potencjalny leasingobiorca.

Total Cost of Ownership
Jeszcze kilka lat podstawowym kryterium przy zakupie auta w formie leasingowej była cena. Obecnie większe znaczenie ma kalkulacja wynikająca z kosztów użytkowania oraz posiadania pojazdu. Tego typu analiza kompleksowa nosi nazwę „Total Cost of Ownership”. W jej skład wchodzą pakiety dodatkowe zawierane na podstawie umowy leasingowej. Usługi bonusowe odznaczają się elastyczną formą, co pozwala przewidzieć dodatkowe koszta. Tego rodzaju prognoza ekonomiczna może przynieść spore zyski dla użytkownika pojazdu. Gama usług dodatkowych jest nader szeroka. Do najważniejszych pakietów zaliczamy m.in. leasing z wysokim wykupem, pakiety serwisowe, formy ubezpieczenia oraz tzw. gwarancję mobilności.

Szeroka paleta pakietów serwisowych
Większość pakietów serwisowych doliczana jest do raty miesięcznej określonej na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Tego typu usługi dodatkowe gwarantują bezawaryjność pojazdu. Do ich największych zalet zaliczamy przede wszystkim bezpłatne przeglądy oraz naprawy w których stosuje się oryginalne części. W konsekwencji pojazd nie traci na swej wartości po wygaśnięciu umowy. Innym rodzajem pakietu dodatkowego jest tzw. leasing z wysokim wykupem. Owa forma pozwala na zwrot auta firmie leasingowej po zakończeniu trwania umowy. Usługa ta pozwala na uniknięcie procesu sprzedaży pojazdu, a dodatkowym walorem rozwiązania jest fakt, że rata miesięczna jest znacznie niższa.

Ubezpieczenie to podstawa
Z badań statystycznych wynika, że leasingobiorcy najchętniej korzystają z dodatkowego pakietu ubezpieczeń. W skład usługi dodatkowej wchodzi rozbudowany pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych, który może obejmować całkowity okres finansowania. To nader komfortowe rozwiązanie dla użytkownika pojazdu, bowiem w przypadku wystąpienia szkody wszelkie formalności – także te finansowe znajdują się po stronie leasingodawcy, zaś leasingobiorca może mieć pewność, że pojazd zostanie przywrócony do stanu pierwotnego w punkcie autoryzowanym. Rozbudowana gama pakietów dodatkowych sprawia, że leasing operacyjny z ekonomicznego punktu widzenia jest znacznie bardziej opłacalny od tradycyjnego kredytu samochodowego.