I

I międzynarodowa konferencja wodorowa została zorganizowana przez klaster technologii wodorowych i czystych technologii węglowych, której koordynatorem jest Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza. 

Wykorzystanie wodoru pod postacią paliwa alternatywnego w gospodarce zeroemisyjnej było głównym tematem Międzynarodowej Konferencji Wodorowej, jaką zorganizowano niedawno w Gdyni. W wydarzeniu PCHET 2018 – bo pod taką nazwą figurowało spotkanie – udział wzięło blisko 200 osób z Polski oraz z zagranicy. W znacznej większości byli to przedstawiciele renomowanych marek oraz instytucji naukowych. Spotkanie miało charakter interaktywnych prezentacji dotyczących obszaru zastosowań wodoru w energetyce oraz transporcie z uwzględnieniem procesu jego wytwarzania, a także magazynowania. Współorganizatorami wydarzenia byli członkowie Klastra Technologii Wodorowych oraz Czystych Technologii Węglowych. Przedstawiciele owych instytucji od wielu lat popularyzują innowacyjne technologie wodorowe w naszym kraju ze szczególnym uwzględnieniem szerokiego spectrum zastosowań wodoru w gospodarce. Podstawowym celem konferencji było zaprezentowanie korzyści wynikających z zastosowania wodoru w poszczególnych gałęziach gospodarki. Panel dyskusyjny otworzyli Patryk Demski, prezes grupy LOTOS, Sławomir Halbryt, prezes RIGP, oraz Tomasz Pelc. – Wodór to jedno z najbardziej atrakcyjnych alternatywnych paliw – podkreślił prezes Patryk Demski. – Grupa LOTOS od początku swego istnienia stosuje go w procesach petrochemicznych. Dzisiaj chcemy wodór zaoferować obywatelom. We współpracy z miastem Gdynia chcemy zaoferować gdynianom i turystom m.in. tankowanie w komunikacji miejskiej. Wodór jest nośnikiem czystej energii. Uroczyste rozpoczęcie, prezentacje oraz panel dyskusyjny to tylko preludium względem wydarzeń, które nastąpiły w trakcie konferencji. Jednym z nich – ważnym, bo symbolicznym było przyznanie tytułu partnera głównego wydarzenia oraz udzielenie praw względem owego tytułu. Niewątpliwym zwrotem akcji w trakcie trwania panelu dyskusyjnego okazało się ukierunkowanie rozmowy przez moderatorów na obszar skonkretyzowanych wyzwań oraz planów w zakresie roli wodoru w branży paliwowej. Merytoryczna dyskusja zawierała w sobie mnóstwo odpowiedzi na nurtujące pytania większości zaproszonych osób. Pozostaje mieć nadzieję, że rola wodoru w przemyśle paliwowym ulegnie znaczącej zmianie i wbrew temu co mówił prezes Patryk Demski jako kraj przestaniemy stanowić białą plamę na paliwowej mapie Europy. Dwuletni plan ma przybliżyć nasz przemysł paliwowy do zachodnich – wysoko rozwiniętych krajów, zaś symbolem owego planu będzie wodór i bynajmniej nie chodzi tu o symbolikę związaną z układem okresowym pierwiastków chemicznych, a o realne zapoczątkowanie nowoczesnej technologii w gospodarce.