W

W Sopocie zamontowane zostały dwa mierniki jakości powietrza. Pierwszy z nich przytwierdzony został do jednej ze ścian Domu Pomocy Społecznej, a drugi pojawił się na budynku handlowo-usługowym przy ul. Kraszewskiego 26. Mierniki mierzą stężenie pyłu zwieszonego PM10 oraz PM2,5. Za ich obsługę odpowiada Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, która jest również operatorem automatycznej stacji monitoringu powietrza przy ul. Bitwy pod Płowcami w Sopocie. Zamontowane mierniki pozwolą na bardziej szczegółową ocenę jakości powietrza w Sopocie, która od kilkunastu lat określana jest jako dobra lub bardzo dobra. W ostatnich latach stężenia średnioroczne zanieczyszczeń powietrza nie przekraczają 50 proc. wartości dopuszczalnej. Do takiego stanu przyczyniły się między innymi działania podejmowane przez miasto w celu obniżania niskiej emisji. Do działań tych zaliczyć można m.in. dotacje na likwidację ogrzewania węglowego, czy też montaż odnawialnych źródeł energii. W przyszłym roku planowane jest rozszerzenie sieci pomiarowej na terenie Sopotu o kolejne mierniki.