W

W grudniowy piątek Pomorski Klub Biznesu wespół z Real Estate Projects Group zorganizował kolejne wydarzenie z cyklu „Śniadanie Pomorskie z PKB”. Motywem wiodącym owej edycji okazało się zagadnienie jakości zabezpieczeń inwestycji w nieruchomości oraz potencjału rynku nieruchomości w Polsce. Gościem specjalnym konferencji był Przewodniczący Rady Nadzorczej „Property Secured Fund” – Grzegorz Ufnal.

Punktualnie o godzinie 8.00 sala konferencyjna hotelu „Sadova” usytuowanego w Gdańsku przy ulicy Łąkowej wypełniła się członkami Pomorskiego Klubu Biznesu oraz zaproszonymi gośćmi. Po krótkiej wymianie bieżących informacji rozpoczęła się oficjalna część wydarzenia. Niespełna 30-minutowa prezentacja działalności firmy Real Estate Projects Group dotyczyła przede wszystkim misji oraz celów prężnie rozwijającej się marki. Zaproszeni goście mogli poznać charakter działalności tytułowego przedsięwzięcia. „…Pomorski Klub Biznesu to inicjatywa właścicieli firm i kadry zarządzającej pomorskiego biznesu. Członkowie Klubu aktywnie wspierają się w kontaktach zawodowych i towarzyskich, rozwijając i propagując inicjatywy, postawy i działania – sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości i przedsiębiorców Pomorza – członków i partnerów Pomorskiego Klubu Biznesu…”

Cele Pomorskiego Klubu Biznesu

Prezentacja dotycząca misji oraz charakteru działalności zawierała w sobie także skonkretyzowane cele. Pośród najważniejszych warto podkreślić przede wszystkim integrację środowiska pomorskiego biznesu, wymianę doświadczeń oraz kreowanie przestrzeni względem współpracy w sferze ponadregionalnej zarówno w przypadku osób i firm, jak również instytucji. Idea przyświecająca organizacji skupia się głównie wokół wspierania biznesowych przedsięwzięć w celu pobudzenia przedsiębiorczości z uwzględnieniem merytorycznych oraz rzetelnych praktyk biznesowych. O krótkie podsumowanie mijającego roku dla czytelników Expressu Biznesu pokusił się Prezes Zarządu PKB – Artur Kowalczyk.

To był naprawdę intensywny rok. Każdy miesiąc wypełniony był wydarzeniami o charakterze biznesowym. Pomorski Klub Biznesu organizował spotkania, konferencje, szkolenia, debaty, a wszystko po to, aby jeszcze lepiej zintegrować pomorskich przedsiębiorców. Oprócz sesji networkingowych biznesmeni mieli okazję zdobyć fachową wiedzę na tematy z zakresu finansów, inwestycji czy ekonomii. Zapoczątkowana przez Pomorski Klub Biznesu formuła połączenia biznesowych śniadań z sesjami netowrkingowymi cieszą się niezmiernie dużą popularnością. Niemniejszym zainteresowaniem cieszyły się „Czwartkowe wieczory After Office z PKB”. Wydarzenia o nieformalnych charakterze niewątpliwie przyczyniają się do zacieśnienia relacji biznesowych. Naszym klubowiczom, partnerom i entuzjastom składamy serdecznie podziękowania i życzymy sobie równie udanej współpracy w kolejnym roku!

Zabezpieczenia wierzytelności

W kolejnej części spotkania o rzeczowych formach zabezpieczenia wierzytelności opowiedział Przewodniczący Rady Nadzorczej Property Secured Fund S.A – Grzegorz Ufnal. Gość specjalny w trwającej 20 minut prezentacji skupił się przede wszystkim na zagadnieniu związanym z przywłaszczeniami. Wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz bankowości hipotecznej sprawiło, iż gość specjalny przestrzegł zgromadzonych członków przed różnymi formami oszustwa. Jedną z popularniejszych metod jest sfałszowanie dowodu osobistego. „Dowód osobisty można sfałszować dziś w bardzo prosty sposób. Najpopularniejszą metodę stanowi naklejenie bardzo cienkiej folii na której znajdują się nowe – rzecz jasna sfałszowane dane. Nasza marka w mijającym roku spotkała się z kilkunastoma tego typu przypadkami. Właśnie dlatego współpracujemy z licencjonowaną agencją detektywistyczną, która tego rodzaju metody wykrywa w sposób błyskawiczny…” Wystąpienie Grzegorza Ufnala opiewało w wiele intrygujących wątków – w konsekwencji nie zabrakło również licznych pytań ze strony zgromadzonych gości. Ostatnie w roku 2018 spotkanie z cyklu „Śniadanie Pomorskie z PKB” jak sama nazwa inicjatywy wskazuje zakończyło się wspólnym posiłkiem. W trakcie smakowania specjałów nie zabrakło także rozmów networkingowych służących wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu kontaktów.