Z

Zaangażowanie w życie społeczne wpisane jest w strategię Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, związaną z aktywnym udziałem w lokalnych inicjatywach. Jest to wynik odpowiedzialności za drugiego człowieka i środowisko, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje.

W dzisiejszej rzeczywistości nie jest już niczym zaskakującym, że biznes angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności, realizuje projekty i akcje społeczne, wspiera organizacje pozarządowe. Budowanie pozytywnego wizerunku marki dawno już wykroczyło poza przedmiot działalności danej firmy czy instytucji. Firma pomaga: fundacjom, ośrodkom i ogniskom opiekuńczym, hospicjom, stowarzyszeniom i osobom niepełnosprawnym. Pomoc przekazywana jest w formie pieniężnej i rzeczowej. Działania przedsiębiorstwa, które poprzez rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej, aktywnie zaangażowało się w walkę ze smogiem, nie są przypadkowe. Są to projekty długofalowe, często realizowane na podstawie wieloletnich umów z partnerami, w obszarach: zdrowia, kultury, edukacji i sportu. Za swoją aktywność w powyższym zakresie OPEC otrzymał 15 listopada br. nagrodę „Orzeł Pomorski Społecznej Odpowiedzialności 2018”. Po raz pierwszy w historii nagrody została ona przyznana w zakresie działań CSR.

OPEC to także odpowiedzialny pracodawca, który zatrudnia pół tysiąca osób.

Przedsiębiorstwo dba o swoich pracowników i proponuje im bardzo szeroki zakres benefitów, tj.: wczasy pod gruszą, kolonie, obozy, turnusy rehabilitacyjne, sport i rekreacja, kultura, zapomogi losowe (w tym wyprawka szkolna), imprezy okolicznościowe (w tym Dzień Dziecka i Choinka), dofinansowanie do żłobków i przedszkoli, pożyczki mieszkaniowe. Do tej listy można dopisać jeszcze inne formy pomocy, jak: fizykoterapia, konsultacje z dietetykiem, posiłki regeneracyjne, przygotowane na podstawie wytycznych dietetyka i dostarczane na wyznaczone miejsce pracy, konsultacje z fizjoterapeutą, ćwiczenia gimnastyczne dofinansowania do studiów, kursów i szkoleń, festyny rodzinne, wyjazdy integracyjne oraz bardzo bogaty pakiet opieki medycznej, daleko wykraczający poza standardy: dostęp do ponad 50- ciu specjalistów, konsultacje profesorskie, konsultacje domowe, pełna diagnostyka z rezonansem, tomografem, usg. Od 4 lat przedsiębiorstwo w ramach pracowniczego programu zdrowotnego, od jesieni do wiosny, przekazuje pracownikom raz w tygodniu ekologiczne jabłka, jednocześnie wspierając lokalnych producentów owoców.