D

Dotychczasowa kadencja Rady Gospodarczej trwała niespełna 3 lata. Dnia 22 listopada 2018 roku Burmistrz Miasta Malborka – Marek Charzewski oficjalnie ogłosił nabór na nowych członków Rady.

W związku z ogłoszeniem naboru dnia 11 grudnia bieżącego roku w konferencyjnej sali Urzędu Miasta odbyło się spotkanie – „Wsparcie dla lokalnego biznesu”, zorganizowane przez Urząd Miasta Malborka wespół z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Partnerem wydarzenia był Bank Gospodarstwa Krajowego. Od ogłoszenia burmistrza Marka Charzewskiego minął niespełna miesiąc. W tym okresie do Urzędu Miasta napłynęło 31 zgłoszeń – decyzją burmistrza wszystkie kandydatury zostały przyjęte, co w praktyce oznaczało, iż Rada Gospodarcza zwiększy się w stosunku do minionej kadencji o dziewięciu członków. Poza członkami nowopowstałej rady na sali konferencyjnej zgromadzili się przedstawiciele władz Miasta Malborka oraz Gminy Malbork. Nie zabrakło również innych zaproszonych gości, a także przedstawicieli mediów. Po wręczeniu akt powołania nowych członków – każdy z nich przedstawił pokrótce swój obszar działania oraz wyznaczone na okres nowej kadencji cele. Kolejnym punktem zgromadzenia był wybór prezydium rady. Podobnie jak w trakcie poprzedniej kadencji jej przewodniczącym został Jarosław Filipczak reprezentujący Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza. Nowy przewodniczący w swej krótkiej przemowie zwrócił uwagę na cel funkcjonowania rady: „Jako przewodniczący chciałbym podziękować członkom za zaufanie. Liczę na skuteczną budowę społeczności gospodarczej oraz uczciwą współpracę. W trwającej kadencji chciałbym skupić się przede wszystkim na aspekcie ulg podatkowych oraz na programie „ Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom”. Celem moich działań jest także szerzenie wiedzy dotyczącej gospodarki oraz biznesu pośród ludzi młodych…” Nowy wybrani wiceprzewodniczący to Bogusław Skrzyniarz reprezentujący organizację „Pracodawcy Pomorza” oraz Beata Rychcik – Studio Socjoedukacji w Malborku. Rola sekretarza przypadła Zbigniewowi Charmułowiczowi z Urzędu Miasta Malborka. Warto podkreślić, iż Rada Gospodarcza ma charakter opiniotwórczy – stanowi przekaźnik informacji będąc przy tym rodzajem działalności woluntarystycznej na co zwrócił uwagę podczas swego wystąpienia burmistrz Marek Charzewski.