R

Ruszają prace związane z budową drogi rowerowej na terenie gminy Cedry Wielkie. Wójt Janusz Goliński podpisał umowę z wykonawcą robót.

Za realizację zadania odpowiadała będzie firma Budowlano–Drogowa MTM S.A. Przedsięwzięcie, które realizowane ma być przy wsparciu z Unii Europejskiej, polegało będzie na budowie drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym. Umowny termin wykonania robót to koniec grudnia 2019 roku, a wartość kontraktu wynosi ponad 8,5 mln zł. Inwestycja prowadzona jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”, na które gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 5 mln zł. W wyniku realizacji inwestycji na terenie gminy Cedry Wielkie do użytku oddanych zostanie ponad 18 km ścieżek rowerowych, ciągnących się po wałach przeciwpowodziowych, począwszy od miejscowości Giemlice do przystani żeglarskiej w Błotniku oraz od przystani do ulicy M. Płażyńskiego w Cedrach Wielkich.