P

Początek nowego roku kalendarzowego to jednocześnie doskonały moment na podsumowania związane z bilansem zysków i strat roku minionego. O krótkie podsumowanie ubiegłych 12 miesięcy poprosiliśmy osoby związane z szeroko rozumianym biznesem w obszarze regionu. Oto ich przemyślenia.

Zbigniew Jarecki
Prezes Zarządu Kaszubskiego Związku Pracodawców

Rok 2018 był dobrym rokiem dla przedsiębiorstw z Kaszub i Pomorza. Rozwijała się produkcja przemysłowa, budownictwo (zarówno wielorodzinne jak i indywidualne), a także transport i usługi oraz handel. Największym problemem dla przedsiębiorców są braki kadrowe, stąd zatrudnianie coraz większej liczby pracowników z zagranicy. Sporo działań Kaszubski Związek Pracodawców poświęca problemowi szkolnictwa zawodowego i współpracy przedsiębiorców ze szkołami. Staramy się doprowadzić do zawierania umów ze szkołami w sprawie kształcenia kadr pod potrzeby konkretnych przedsiębiorstw. Sukcesem KZP jest również zakończenie spraw sądowych związanych z Obwodnicą Metropolitarną Trójmiasta i zapowiedź rychłego rozpoczęcia tej inwestycji drogowej. Zabiegamy o nią od lat, podejmowaliśmy szereg kroków, aby doprowadzić do jej rozpoczęcia. Podjęliśmy także starania o zmianę statusu drogi wojewódzkiej nr 235 (Korne-Chojnice) na drogę krajową. Kaszubski Związek Pracodawców rozwijał się organizacyjnie. Przystępuje coraz więcej firm, m.in. z powiatu bytowskiego, lęborskiego, kościerskiego. Na koniec roku 2018 do Związku należało 197 firm.

Joanna Witkowska
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Rok 2018 to intensywna praca pomorskich służb zatrudnienie w celu zaspokojenia rosnących potrzeb kadrowych pracodawców. W wyniku działań urzędów pracy ponad 50 tysięcy osób bezrobotnych podjęło pracę. Od ponad 5 lat w naszym regionie systematycznie rośnie liczba osób pracujących. Niestety, mimo to, nasi pracodawcy nadal borykają się  z problemem pozyskania pracowników odpowiednich do swoich potrzeb. Między innymi z tego powodu utrzymuje się wysoki popyt na pracowników z zagranicy. W zeszłym roku do urzędów pracy pracodawcy złożyli 132 tysiące oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom. Dzisiaj niewątpliwie wyzwaniem jest aktywizacja osób biernych zawodowo, w szczególności kobiet i seniorów.

Artur Kowalczyk
Prezes Zarządu Pomorskiego Klubu Biznesu

To był naprawdę intensywny rok. Każdy miesiąc przynosił nowe wyzwania i jeszcze więcej pracy, wypełniony był wydarzeniami o charakterze biznesowym. Organizowaliśmy liczne spotkania, konferencje, szkolenia, debaty, a wszystko po to, aby jeszcze lepiej zintegrować pomorskich przedsiębiorców. Oprócz sesji networkingowych biznesmeni mieli okazję zdobyć fachową wiedzę na tematy z zakresu finansów, inwestycji czy ekonomii. Oto, czego udało się dokonać w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

Regularne przez cały rok organizowane „Śniadania Pomorskie z PKB”. Zapoczątkowane przez Pomorski Klub Biznesu formuła połączenia biznesowych śniadań z sesjami networkingowymi cieszą się niezmiernie dużą popularnością. Niemniejszym zainteresowaniem cieszyły się „Czwartkowe wieczory After Office z PKB”. Wydarzenia o nieformalnych charakterze niewątpliwie przyczyniają się do zacieśnienia relacji biznesowych.

Zdecydowanie jednym z większych i ważniejszych wydarzeń był oficjalny turniej golfowy o Puchar Pomorskiego Klubu Biznesu, w którym wzięło udział niemal 100 zawodników. Na uwagę również zasługuje Biznesowa Akademia Squasha oraz Sopot Beach Rugby 2018, w której jak co roku wzięła udział silna reprezentacja Pomorskiego Klubu Biznesu.

Realizując cele ustanowione w statucie postanowiliśmy objąć patronatem i zaangażować się w akcję charytatywną, „MECZ O PSIĄ KREW”, w której zmierzyli się czołowi polscy stand-uperzy i raperzy. Tym samym pragniemy promować wśród przedsiębiorców ideę Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie.

Na uwagę zasługuje również zacieśniająca się współpraca z pomorskimi instytucjami, z którymi organizowaliśmy liczne spotkania informacyjne oraz szkolenia.

Gwarantuję, że będziemy kontynuować ten cykl w obecnym roku.

Mogę być pewny jednego, że było warto!

Naszym klubowiczom, partnerom i entuzjastom składam serdeczne podziękowania i życzę sobie równie udanej współpracy w 2019 roku!

Sławomir Halbryt
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Prezes Sescom S.A.

Rok 2018 w gospodarce pomorskiej oceniamy pozytywnie. Wciąż widoczna jest dobra koniunktura na powierzchnie biurowe w biurowcach klasy A. Rosną przeładunki w trójmiejskich portach, sektor budowlany, w tym mieszkaniowy notował wysokie wyniki sprzedaży. W całej gospodarce Pomorza dał się jednak silnie odczuć problem z dostępem do kadry pracowniczej. Deficyty w zatrudnieniu są chętnie uzupełniane pracownikami z Ukrainy czy Białorusi. Poważnym utrudnieniem w zatrudnieniu pracowników z zagranicy są bardzo długie procedury formalne związane z pozwoleniami na pracę. To ważne zadanie dla pomorskiego biznesu, by pozyskiwać i utrzymywać najlepszych specjalistów.

Jeśli chodzi zaś o samą Izbę to rok 2018 był dla wyjątkowy, gdyż Izba obchodziła 10 jubileusz. Był to zatem czas do wspomnień oraz podsumowań dotychczasowej aktywności. Sporo udało się zrobić, ale też cały czas widzimy, że wiele wyzwań przed nami. Izba aktywnie działa na polu pomocy przedsiębiorcom, miedzy innymi poprzez takie projekty, jak „Pomorski Broker Eksportowy”, który wspiera internacjonalizację przedsiębiorstw, ale także prowadząc Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, w ramach którego pomagamy przedsiębiorcom rozwiązywać konflikty na drodze polubownego rozwiązywania sporów. Nasze zaangażowanie widoczne jest również w obszarze rozwoju szkolnictwa zawodowego, między innymi poprzez organizację II już edycji projektu „Razem do zawodu” w ramach którego Izba przeprowadziła dotychczas ponad 1000 staży zawodowych, 12 konkursów branżowych dla pomorskich szkół.

W 2018 roku zainaugurowana została także działalność Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, którego pracę koordynuje Izba.  Jego celem jest popularyzacja technologii wodorowych w Polsce poprzez przedstawienie możliwości i korzyści wynikających z zastosowania wodoru w gospodarce np. w transporcie czy energetyce.