P

Podsumowanie roku w biznesie w dużej mierze opiera się na konkretnych liczbach. Tego rodzaju arytmetyczna forma nie jest łatwa, ale z pewnością stanowi podstawowe kryterium i punkt odniesienia względem skuteczności przeprowadzonych działań w skali ostatnich 12 miesięcy. Doskonale wiedzą o tym przedstawiciele Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którzy pokusili się o podsumowanie roku 2018.

Magia twardych liczb

Bilans zysków i strat w tym przypadku okazał się sporym sukcesem. Świadczą o tym wspomniane liczby – 25 nowych inwestorów, blisko 532mld złotych deklarowanych inwestycji, 764 nowych miejsc pracy oraz utrzymanie 3570 etatów. Zgodnie z owym wykazem miniony rok był nader udany zwłaszcza pod kątem napływu nowych inwestycji. Nie są to jednak jedyne liczby świadczące o korzyściach związanych z działalnością Strefy. Istotnym kryterium jest także ilość powstałych inwestycji. Ta robi wrażenie zwłaszcza w północnej części kraju – z danych wynika, iż 11 nowych inwestycji zostanie przeprowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim. W przypadku województwa pomorskiego liczba ta wynosi 10. Jeśli dodamy do tego 4 projekty z innych części kraju, to możemy mówić o ogromnym sukcesie. Ciekawostkę stanowi fakt, że 15 nowych inwestorów to firmy polskie, zaś w przypadku firm z kapitałem zagranicznym możemy mówić o 10 nowych inwestycjach. 12 przedsiębiorstw to firmy duże, 1 średnia oraz po 6 przedsiębiorstw małych i mikro, co świadczy o ogromnym potencjale owego sektora.

Ustawa z potencjałem w tle

Liczby napawające optymizmem to w dużej mierze pokłosie obowiązującej od połowy minionego roku ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Zapis ten zmienił zasady inwestowania w ramach stref ekonomicznych znosząc ich granice, a tym samym kreując większe szanse na uzyskanie pomocy publicznej małym oraz średnim przedsiębiorstwom. W efekcie Specjalne Strefy Ekonomiczne zrewolucjonizowały model funkcjonowania. Mówiąc ściślej – stały się skonsolidowaną Polską Strefą Inwestycji zarządzaną przez podmioty regionalne odpowiedzialne za kompleksową obsługę inwestorów krajowych oraz zagranicznych zainteresowanych wsparciem nowego projektu inwestycyjnego. O walorach wynikających z wejścia w życie nowego zapisu opowiedział prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Przemysław Sztandera.

„… Nowa ustawa otworzyła nowe możliwości przed małymi polskimi firmami, stwarzając im lepsze warunki rozwoju. Dlatego obserwujemy coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców wsparciem ich nowych inwestycji. Już w styczniu wydamy około kolejnych siedmiu decyzji w tej sprawie…” 

Iść za ciosem

Każde podsumowanie jest doskonałym punktem wyjścia do zaprezentowania planów na zbliżający się czas. Komunikat wypływający ze spotkania jest jasny – idziemy za ciosem. W praktyce oznacza to, że w 2019 roku PSSE planuje przygotowanie dużego terenu inwestycyjnego w województwie kujawsko-pomorskim oraz kolejne etapy rewitalizacji terenów postyczniowych na Wyspie Ostrów. W opinii specjalistów jest to nader atrakcyjny i unikalny na skalę europejską teren inwestycyjny. Zgodnie z założeniami ekspertów obszar zostanie przystosowany względem prowadzenia nowoczesnej produkcji stoczniowej oraz około stoczniowej w oparciu o zaawansowane technologicznie – współczesne rozwiązania produkcyjne. Plany założone na obecne miesiące dotyczą ponadto zaktywizowania działań związanych z promocją eksportu na rzecz rodzimych przedsiębiorców oraz zwiększenia rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz przedsiębiorczości sektora wysokich technologii.