W

W Sopocie rozstrzygnięto konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych. W 2019 roku na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji miasto przeznaczyło w sumie 960 tys. zł.

W pierwszym z konkursów komisja przyznała organizacjom większość środków, tj. 943 tys. zł. Duża część środków finansowych przyznawana jest na organizację cyklicznych wydarzeń kulturalnych, tj. m.in. Sopot Film Festival, Open Source Art Festival, czy też Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat Sopot. Część zadań, na które przyznawane są dotacje, to zadania całoroczne, jak chociażby prowadzenie Centrum Kultury w zabytkowym Dworku Sierakowskich.

Nie brakuje też nowych zadań wspieranych przez miasto, do których należy zaliczyć Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych ICTF oraz Festiwal Fotografii „W Ramach Sopotu”.