N

Najwyższy laur – statuetka i tytuł „Modernizacja Roku” jest obiektem pożądania wielu, zarówno inwestorów, wykonawców, jak i projektantów inwestycji.

Ogólnopolski konkurs od ponad 20 lat docenia najciekawsze dokonania w zakresie modernizacji, remontów, renowacji czy adaptacji m.in. zabytków, obiektów turystycznych, przemysłowych, sportowych i terenów zielonych. Wejherowskie inwestycje zostały wyróżnione w tym konkursie aż dwunastokrotnie. W 2016 r. Wejherowo zdobyło także specjalną nagrodę za wyznaczanie trendów w polskim budownictwie w postaci Złotej Statuetki z okazji 20.lecia konkursu „Modernizacja Roku”. Jak zapowiadają włodarze miasta, także w tym roku kolejna inwestycja weźmie udział w konkursie.

Ogólnopolski Konkurs „Modernizacja Roku” ma już długą, ponad dwudziestoletnią tradycję. Jak mówi Komisarz Konkursu Roman Pikuła, Prezes Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego, celem konkursu jest promocja oraz wyłonienie każdego roku najlepszych, wyróżniających się szczególnymi walorami przedsięwzięć budowlanych.

– Dwadzieścia dwa lata temu mieliśmy pomysł i nadzieję, że najciekawsze dokonania polskich budowlańców w zakresie modernizacji, remontów, renowacji czy adaptacji uda nam się wypromować i udało się, jesteśmy jedynym Konkursem tego typu – mówi prezes Roman Pikuła. – Coraz większa liczba nadsyłanych zgłoszeń od kilkudziesięciu w roku 1999 poprzez 520 w roku 2006, 420 w roku 2007, 621 – w roku 2008, 703 – w roku 2009, 803 – w 2010, 823 – w 2011, 922 – w 2012 i liczba zgłoszeń nie spada, az do teraz – świadczy to o tym jak korzystnie zmienia się nasze otoczenie, wzrasta troska o to co stanowi niezbywalną wartość naszego narodu i udowadnia nasz wkład w rozwój cywilizacji. Konsekwentnie namawialiśmy, że warto się chwalić tymi sukcesami i to nie tylko tymi dużymi, na dużych obiektach, ale też modernizacjami mniejszymi, ale za to bardzo cennymi i ważnymi dla lokalnych społeczności.

Ratowanie obiektów i budowli

Beata Rutkiewicz podkreśla, że ideą ogólnopolskiego konkursu jest m.in. propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego

– Konkurs, który odbywa się już od 22 lat pokazuje, że wszystkie modernizacje, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dają nie tylko efekty estetyczne, ale także użytkowe – mówi Beata Rutkiewicz. – I to jest wielka siła i wartość tego konkursu, który pokazuje różnorodność prowadzonych przez miasto inwestycji. Także w tym roku weźmiemy udział w konkursie, mam nadzieję, że z dobrym wynikiem.

Nagradzane obiekty, wśród których znajduje się m.in. perełka architektury sakralnej zmodernizowana Kalwaria Wejherowska, zabytkowy Ratusz z Salą Historyczną, park, przestrzeń wokół Filharmonii Kaszubskiej z promenada do centrum miasta czy zadaszone lodowisko w okresie wiosenno-letnim spełnia rolę boiska, są wizytówką Konkursu i pomimo upływających lat dobrze się prezentują.

– W Wejherowie widzimy wiele obiektów, które zostały zmodernizowane i służą wszystkim mieszkańcom – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Cieszy nas bardzo, kiedy inwestycje zyskują uznanie, są dostrzegane i nagradzane w ogólnopolskich konkursach. To wielka nobilitacja i prestiż.

Przedsiębiorczość, kreatywność, ambicja
Krzysztof Hildebrandt
prezydent Wejherowa

– Cieszą nas bardzo nagrody i wyróżnienia przyznane w ogólnopolskim konkursie, które świadczą, o tym, że to co robimy w Wejherowie jest doceniane również w arenie ogólnopolskiej. Różnorodność inwestycji prowadzonych w ostatnich latach świadczy o to, jak pięknieje Wejherowo, jak korzystnie zmienia się nasze otoczenie wokół nas, jak doskonali się przestrzeń, w której na co dzień żyjemy. Każda z inwestycji uczestniczących i docenionych w konkursie ”Modernizacja Roku” ma swój udział w tej naszej wspólnej, historycznej modernizacji. Każda z nich przyniosła jakieś nowe, dobre efekty, przyczyniła się do społecznego rozwoju. Obiekty te są dowodem przedsiębiorczości, kreatywności, ambicji. Cieszę się, że wraz z tymi inwestycjami pomnożył się nasz dorobek materialny, nasze zbiorowe dziedzictwo, które z dumą będziemy mogli przekazać kolejnym pokoleniom.

Tytuł „MODERNIZACJA ROKU” i nagrody w ogólnopolskim konkursie otrzymały następujące inwestycje miejskie zrealizowane w Wejherowie:

  • Remont Ratusza Miejskiego w Wejherowie – 2004 r.
  • Kompleksowy remont Kalwarii Wejherowskiej – 2008 r.
  • Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego przy ul. 12 Marca 195 – 2009 r.
  • Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie – 2010 r.
  • Rewitalizacja Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w ramach projektu „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa” – 2011 r.
  • Rewitalizacja przestrzeni śródmieścia wokół budynku Wejherowskiego Centrum Kultury wraz z jego modernizacją – 2012 r.
  • Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż rzeki Cedron w ramach projektu „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub” – 2013 r.
  • Rewitalizacja kanału Północnego w Parku Miejskim oraz budowa chodników w ul. Parkowej – 2014 r.

Budowa ciągu pieszego prowadzącego od ul. Sobieskiego do ul. Harcerskiej – 2015 r.

Miasto Wejherowo otrzymało także nagrodę specjalną – Złotą Statuetkę – za działalność w wyznaczaniu trendów w polskim budownictwie.

  • Zadaszenie istniejącego sezonowego lodowiska przy wejherowskiej „ósemce” – 2016 r.
  • Sala Historyczna w wejherowskim Ratuszu – 2017 r.