W

W grudniu 2018 w Kazachstanie odbyło się międzynarodowe forum Ancient Taraz – 2018, w ramach programu rozwoju turystyki i przedsiębiorczości pod patronatem Urzędu Miasta Taraz oraz Ministerstwa Kultury i Rozwoju Turystki RF, na które zostały zaproszone firma Requena Sp z o.o. i Allpro Polska. Ambasador marek Pan Paweł Modzelewski doktor nauk ekonomicznych, przedstawił projekt promocji kraju w oparciu o koncepcje Allpro Polska i Requena „Upominek reklamowy jako nośnik promocji na poziomie państwowym, regionalnym i biznesowym”.

Miasto Taraz, założone ponad 2000 lat temu, jest uważane za jedno z najstarszych miast Azji Środkowej. W historii jest wiele miast, które istniały przez jakiś czas, a z biegiem czasu zniknęły, pozostawiając po sobie jedynie nazwę. Zaś miasto Taraz przetrwało tysiąclecia i nadal istnieje i kwitnie. Przez Obwód Żambylski na terenie którego znajduje się miasto Taraz przebiegał odcinek Wielkiego Jedwabnego Szlaku: miejscowość Sajram Taraz Akszolak-st. Akyrtob-Kułan-Merke-Szu-Aspara-Kordaj, na trasie którego znajdują się bardzo ciekawe zabytki. W Obwodzie Żambylskim, 550 lat temu, jeszcze w 1465 roku, w uroczysku Żajsan, między rzekami Tałas i Szu, sułtanowie Kieriej i Żanibiek założyli kazachski chanat. Obecność pięciu państwowych rezerwatów i pięciu zabytków, znajdujących się na Wielkim Jedwabnym Szlaku, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, takich jak grodziska Bałasagun, Kułan, Ornek, Kostobe i tajemniczy zespół pałacowy Akyrtas, sprawiają, że region ten jest bardzo atrakcyjny dla wielu turystów. Na terenie obwodu znajduje się 5 rezerwatów. Są to rezerwaty Berikkariński, Karakonuski, Andasajski, Merkienski i Umbetski. Zaś w rejonie żuałyńskim znajduje się pierwszy i najstarszy egzotyczny państwowy rezerwat przyrody Aksu-żabagły z bogatą florą i fauną. Łączna powierzchnia terenów łowieckich wynosi 13,5 mln ha, zamieszkiwanych przez ponad 40 gatunków zwierząt, takich jak: irbis, karatajski arhar (Ovis ammon nigrimontana), niedźwiedzie, jeżozwierze i inne gatunki rzadkich zwierząt. Na historyczno-kulturowe dziedzictwo obwodu żambylskiego składa się 3367 zabytków, z których 5 znajduje się na liście UNESCO, 25 zabytków o krajowym i 3337 zabytków o lokalnym znaczeniu. Z 3362 pomników o krajowym i lokalnym znaczeniu 2929 to zabytki archeologiczne i 433 – architektoniczne i urbanistyczne.

W ubiegłym roku Prezydent państwa N. Nazarbajew ogłosił rozpoczęcie trzeciego etapu modernizacji Kazachstanu – Ruchani Żangyru – modernizacja świadomości społecznej. W ramach specjalnego projektu pt. „100 sakralnych miejsc Kazachstanu” została opracowana krajowa mapa sakralna, na której znalazło się 8 obiektów historyczno-kulturowych z naszego obwodu: mauzolea Karachan, Aisza bibi, Babadży chatun, Tekturmas, Bajzak batyr Mambetuły, grodzisko Starożytny Taraz, świątynia Żajsan oraz tajemniczy zespół pałacowy Akyrtas. Całość obwodu Żambylskiego zasługuje na dużą uwagę pod względem kulturowym, turystycznym oraz inwestycyjnym. Na rok 2019 i kolejne lata władze obwodu zaplanowały inwestycje, których celem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej, społecznej i kulturowej.

Na forum zostali zaproszenie honorowi goście, którzy zaprezentowali koncepcje współpracy oraz działania bilateralne. Celem współpracy jest pogłębienie relacji stosunków międzyregionalnych oraz wzajemne działania promocyjne.

Podczas forum zostały podpisane memoranda o współpracy pomiędzy:

  • Euroazjatycka Organizacja Współpracy Gospodarczej Federacji Rosyjskiej (W.W.Piskuriew) – Akimat Taraz (Abdraimow G. R.)
  • Kazachstańskie Stowarzyszenie Turystyczne (R. A. Asanbajewa) – Urząd ds. turystyki akimatu obwodu żambylskiego – (Arałbiekowa K. A)
  • Stowarzyszenie Izby Rzemiosła obwodu samarskiego (J(e). J(u). Czernyszew) – KGU Centrum Informacji Turystycznej TarazTuryzm Urzędu ds. turystyki akimatu obwodu żambylskiego (U. Żółdykułuły)
  • Doktor nauk ekonomicznych, inwestor – Paweł Modzelewski – Urząd ds. Turystyki Akimatu obwodu Żambylskiego – (Arałbiekowa K. A.)

 

Podczas forum zostały podpisane memoranda o współpracy pomiędzy:

  • Euroazjatycka Organizacja Współpracy Gospodarczej Federacji Rosyjskiej (W.W.Piskuriew) – Akimat Taraz (Abdraimow G. R.)
  • Kazachstańskie Stowarzyszenie Turystyczne (R. A. Asanbajewa) – Urząd ds. turystyki akimatu obwodu żambylskiego – (Arałbiekowa K. A)
  • Stowarzyszenie Izby Rzemiosła obwodu samarskiego (J(e). J(u). Czernyszew) – KGU Centrum Informacji Turystycznej TarazTuryzm Urzędu ds. turystyki akimatu obwodu żambylskiego (U. Żółdykułuły)
  • Doktor nauk ekonomicznych, inwestor – Paweł Modzelewski – Urząd ds. Turystyki Akimatu obwodu Żambylskiego – (Arałbiekowa K. A.)