G

Gdańsk ogłosił konkurs na zagospodarowanie tzw. Rynku Oruńskiego wraz ze skwerem i terenem przy torach kolejowych. Ma się tam znaleźć przestrzeń dla tymczasowych kramów i stoisk, więcej zieleni, mała architektura oraz oświetlenie i monitoring.

Zadaniem uczestników postępowania konkursowego jest przygotowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego. Przy czym granice opracowania obejmują nie tylko ulicę Gościnną, ale również dwa pobliskie skwery, tj. im. Danuty Siedzikówny „Inki” oraz tzw. skwer przy torach.

Zgodnie z wytycznymi konkursowymi Rynek Oruński ma stać się przestrzenią dostępną dla wszystkich użytkowników i posiadać rozwiązania ułatwiające poruszanie się pieszych. W obrębie Rynku powinno zostać wyznaczone miejsce na tymczasowe kramy i stoiska. Ma się pojawić też więcej zieleni. Powstanie również mała architektura, która będzie funkcjonalna, ale ma też uwzględniać historyczne dziedzictwo dzielnicy. Cały teren zostanie oświetlony i objęty monitoringiem.

W konkursie może zostać przyznana jedna, dwie lub trzy nagrody o łącznej wartości 30 tys. zł. Zwycięska koncepcja będzie podstawą do opracowania projektu i późniejszej realizacji.