U

Urząd Miejski w Wejherowie podjął współpracę z Politechniką Gdańską. Studenci Politechniki zajęli się zagospodarowaniem wód opadowych na terenie miasta oraz zagospodarowaniem Parku Kaszubskiego w Wejherowie.

Współpraca przynosi obopólne korzyści – przyszli inżynierowie mają okazję wykorzystać swoją wiedzę w praktyce, a samorząd wykorzystuje elementy projektów studentów do realizacji inwestycji.

Studenci ostatniego semestru Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej już po raz drugi przygotowali projekty dotyczące szeregu rozwiązań zagospodarowania wód opadowych na terenie Wejherowa: Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Wejherowa i Zagospodarowanie wód opadowych nad rzeką Cedron. Natomiast studenci architektury Politechniki Gdańskiej oraz studenci Erasmus odbywający zajęcia na tym semestrze, przygotowali koncepcję zagospodarowania Parku Kaszubskiego położonego między ulicami Sobieskiego a Strzelecką w Wejherowie.

Krzysztof Hildebrandt
prezydent Wejherowa

– Współpraca ze studentami jest okazją do zdobycia praktycznych doświadczeń przez młodych inżynierów, a z kolei my – samorządowcy, możemy zapoznać się z nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi czy architektonicznymi– mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Powstają projekty nowoczesne, ale podkreślające historyczne znaczenie tego miejsca – w przypadku konkursu na najciekawszą koncepcję zagospodarowania parku oraz ciekawe rozwiązania w zakresie zagospodarowania wód opadowych w naszym mieście.

Park Kaszubski oczami przyszłych architektów

Studenci architektury Politechniki Gdańskiej oraz studenci Erasmus odbywający zajęcia na tym semestrze, przygotowali koncepcję zagospodarowania Parku Kaszubskiego położonego między ulicami Sobieskiego, a Strzelecką w Wejherowie. Teren ten został włączony do projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, pod uwagę brany jest zwycięski projekt „Kaszubskie schody wrażeń” i projekt, który w konkursie zajął drugie miejsce.

– Zamierzamy stworzyć atrakcyjne, zielone i przyjazne mieszkańcom miejsce wypoczynku w centrum Wejherowa – między ulicami Sobieskiego a Strzelecką – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – W ubiegłym roku prowadziliśmy konsultacje wśród mieszkańców na temat planowanego obszaru rewitalizacji. Wspólnie z Politechniką Gdańską zorganizowaliśmy także konkurs dla studentów architektury na najciekawszą koncepcję zagospodarowania parku. Mieszkańcy mogli się z nimi zapoznać – wystawione były w wejherowskim magistracie przy ul. 12 Marca. Teraz przystępujemy do projektowania parku, wzorując się na dwóch najlepszych pracach.

Pomysły na zagospodarowanie wód opadowych

Z kolei studenci ostatniego semestru Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej zajęli się rozwiązaniami systemowymi dotyczącymi wód opadowych, które w większości przypadków spadają na gminę. Przygotowali projekt dotyczący zagospodarowania wód opadowych na terenie Wejherowa i drugi projekt – zagospodarowania wód opadowych nad rzeką Cedron.

– Młodzi inżynierowie, w formie prezentacji i opracowań, przedstawili trendy i możliwości bezpiecznego zagospodarowania wód opadowych również na działkach prywatnych – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – W dzisiejszym, bardzo zurbanizowanym świecie, coraz większego znaczenia nabiera zagospodarowanie wód opadowych na miejscu opadu. W wielu wypadkach problem wód opadowych może być rozwiązany za pomocą ich powierzchniowego zagospodarowania.

Urząd Miejski w Wejherowie będzie partnerem strategicznym kolejnego projektu przygotowywanego przez Politechnikę Gdańską dotyczącego rozwiązań zagospodarowania wód opadowych w aspekcie zmian klimatycznych.

/raf/