G

Gmina Kosakowo rozdzieliła środki pomiędzy organizacjami i stowarzyszeniami. Najwięcej pieniędzy, bo ponad 250 tys. złotych, samorząd przeznaczył na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

W pierwszym otwartym konkursie ofert na 2019 rok do rozdysponowania było w sumie 350 tys. złotych. O powyższe środki zabiegać mogły organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 pkt. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W sumie wpłynęło kilkadziesiąt wniosków na łączną kwotę blisko 750 tys. zł.

Wsparcie dla wszystkich

– Choć pula środków była ograniczona, to udało nam się przyznać dotację każdemu z wnioskujących – zapewnia Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo. – Oczywiście, że nie wszystkie stowarzyszenia i organizacje otrzymały tyle, ile chciały, ale wsparliśmy ich działalność. Co ważne, środki, które przyznajemy, są coraz lepiej zagospodarowywane – dodaje.

242 tys. zł samorząd gminy Kosakowo przeznaczył na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Wśród podmiotów, które otrzymały pieniądze, znalazło się Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki.

Przyznane granty cieszą

– Otrzymaliśmy 5 tys. zł na zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia i przeprowadzenia morosowania, które na terenie gminy Kosakowo cieszy się coraz większym zainteresowaniem – mówi Sebastian Borek, wiceprezes Stowarzyszenia Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki. – Spotkania morsów zaczęliśmy organizować w ubiegłym roku przy frekwencji w granicach 20-30 osób, a obecnie regularnie uczestniczy w nich od 60 do 80 osób. Cieszymy się, że Urząd Gminy Kosakowo wsparł naszą działalność.

Jeżeli chodzi o kulturę, to do lokalnych stowarzyszeń i organizacji trafiło w sumie 97 tys. zł. 11 tys. zł rozdysponowano na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Anna Walk