P

Powód 2 – Ekologia

Dom pasywny to nie tylko wariant bryły architektonicznej o określonych cechach. We współczesnym wymiarze jest to szeroko rozumiany standard wznoszenia obiektów budowlanych, które charakteryzują się nader korzystnymi parametrami izolacyjnymi przegród zewnętrznych oraz zastosowaniem szeregu rozwiązań, których celem jest zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Istotnym powodem inwestycji w budowę domu pasywnego jest także walor ekologiczny.

Ekologia i pragmatyzm

Polityka proekologiczna w krajach Unii Europejskiej jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi. Świadczą o tym nowelizacje na gruncie prawa międzynarodowego oraz liczne dyrektywy unijne mające na celu ograniczenie ekologicznych szkód. Dotyczy to wielu obszarów gospodarki i przemysłu – jednym z kluczowym jest budownictwo.

I choć w kwestii wznoszenia obiektów budowlanych przepisy prawa nie są obostrzone, to w praktyce wielu inwestorów poszukuje rozwiązań spełniających kryteria polityki proekologicznej. Doskonałym przykładem jest inwestycja w budowę domu pasywnego, która niesie ze sobą wiele korzyści ekonomicznych oraz tych związanych z dbaniem o środowisko. Celom tym przyświeca pragmatyzm i długofalowość, bowiem potrzeba zmian jest ogromna i zwracają na nią uwagę przywódcy państw oraz eksperci. Ich strategia opiewa w popularyzację budownictwa przyjaznego dla środowiska. Już po roku 2020 w krajach strefy UE obowiązywać będzie dyrektywa nakazująca budowę obiektów o niemal zerowym zużyciu energii. W takiej sytuacji do wyboru mamy dwie alternatywy – domy energooszczędne oraz domy pasywne. Dlaczego inwestycja w te drugie będzie dla nas korzystniejsza?

Odnawialne Źródła Energii

Kluczowe znaczenie w przypadku wznoszenia domu pasywnego ma wybór technologii budowy. Eksperci zatroskani kondycją naszej plany zalecają kreowanie domów ekologicznych opartych o technologię prefabrykacji modułów o konstrukcji stalowej przy zachowaniu standardów budownictwa pasywnego. Do budowy takich domów wykorzystuje się warstwę izolacyjną w postaci wełny mineralnej. W konsekwencji podstawowe materiały konstrukcyjne są w pełni naturalne.

Dylemat przyświecający wyborowi standardu energetycznego umożliwia wybór domu energooszczędnego, bądź pasywnego. Tytułowy wariant obiektu budowlanego jest bardziej proekologiczny z racji maksymalnego wykorzystania naturalnych źródeł ciepła – słońca, ciepła emitowanego przez mieszkańców domu oraz urządzeń stanowiących jego wyposażenie. W dłuższej perspektywie niesie to ze sobą także walor ekonomiczny, innymi słowy – niskie koszta eksploatacyjne.

Redukcja kosztów użytkowania wiąże się z inwestycją w odnawialne źródła energii. To kolejny dowód na proekologiczną funkcję domów pasywnych. Tego rodzaju inwestycja gwarantuje nie tylko minimalizowanie kosztów, ale także cenne poczucie niezależności od dostawców energii w przyszłości. Do otwartych źródeł energii zaliczamy m.in. nowoczesne pompy cieplne, panele fotowoltaiczne, przydomowe bio-oczyszczalnie oraz system odzysku wody szarej. To tylko nieliczne przykłady instalacji, które wespół z domem pasywnym zapewnią spokój na lata.

Jarosław Wasielewski
Prezes firmy ELMOT

„Mamy świadomy wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne prowadząc ciągłe działania ukierunkowane na ograniczenie zużycia i racjonalizację wykorzystania energii oraz działania proekologiczne. Nasza spółka jest zaangażowana w poprawę wyniki energetycznego we wszystkich obszarach działalności oraz stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą ISO 50001. Przekazujemy pracownikom informacje na temat racjonalnej gospodarki energetycznej motywując ich do efektywnego wykorzystania energii i zachowań proekologicznych.”

Cykl „12 powodów dla których warto inwestować w budowę domu pasywnego” jest zbiorem artykułów poradnikowych powstałych w ramach współpracy z ekspertami firmy ELMOT.