T

Transakcja polegająca na sprzedaży pojazdu, której to dokonuje osoba fizyczna musi być udokumentowana. Tego rodzaju potwierdzeniem transakcji jest umowa sprzedaży, której konstrukcja w wielu aspektach przypomina pokrewne umowy sprzedaży ruchomości poza pewnymi wyjątkami. Jednym z nich jest opis przedmiotu sprzedaży, czyli samochodu.

Pragmatyzm to podstawa

W dobie rozwoju technologicznego większość umów bez względu na ich rodzaj przybiera formę cyfrową. W przypadku tytułowej umowy specjaliści zalecają stosowanie tradycyjnej formy papierowej z racji wymagań związanych z przedłożeniem dokumentu w wydziale komunikacji oraz urzędzie skarbowym. Kodeks cywilny nie reguluje bezpośrednio form umowy sprzedaży auta, dlatego może się okazać, że pisemny dokument stanowi także dowód księgowy. Zgodnie z prawną definicją w ramach owej umowy sprzedawca przenosi własność pojazdu na kupującego Tym samym zobowiązuje się do wydania mu przedmiotu. I analogicznie – kupujący zobowiązany jest do jego odbioru oraz uiszczenia opłaty. Wbrew pozorom archaiczny wariant dokumentu może mieć duże znaczenie w dalszej perspektywie formalnej. Pragmatyzm w tym przypadku jest podstawą.

Co zawiera umowa sprzedaży auta?

Poza danymi sprzedawcy oraz kupującego elementem wyróżniającym umowę sprzedaży pojazdu jest jego opis. Powinien być on możliwie jak najbardziej szczegółowy, gdyż zabezpiecza to obie strony transakcji od następstw na gruncie prawnym. Dokładny opis przedmiotu sprzedaży powinien zawierać następujące elementy :

  • marka pojazdu
  • model pojazdu
  • rok produkcji
  • numer VIN (nadwozia)
  • numer silnika
  • numer rejestracyjny
  • aktualny przebieg
  • pojemność silnika
  • kolor

 

Nie jest obowiązkiem, acz zaleca się opisanie wszelkich ubytków oraz niedoskonałości – opis ten powinien znajdować się w podpunkcie „informacje dodatkowe”. W tymże akapicie warto również wskazać dodatkowe elementy wyposażenia takie jak bagażnik dachowy, komputer pokładowy oraz im podobne. W umowie sprzedaży pojazdu, która powinna zostać opatrzona datą transakcji należy zawrzeć cenę pojazdu – zapisu tego dokonujemy w dwóch wariantach – słownym oraz cyfrowym. Kwestie ceny oraz terminu transakcji są istotne ze względu na datę rejestracji, a ta z kolei wiąże się z ubezpieczeniem.

Ustalenia dodatkowe oraz ich znaczenie

Dodatkowe ustalenia związane z tytułową formą transakcji mogą mieć ogromne znaczenie w późniejszym użytkowaniu pojazdu. Do tego typu ustaleń zaliczamy kwestie związane z przeglądem technicznym, którego koszt w zależności od ustalenia powinien pokryć sprzedający, bądź kupujący. Przy tej okazji warto również zweryfikować zgodność numeru VIN. Jest to unikalny numer nadany przez producenta. Można go znaleźć w formie tabliczki znamionowej w zależności od marki oraz modelu m.in. na szybie, bocznym elemencie nadwozia, a nawet stopniu przy drzwiach kierowcy. Zestaw znaków stanowiący numer VIN powinien zgadzać się z numerem zamieszczonym w dowodzie rejestracyjnym (rubryka E) oraz rzecz jasna – tym w umowie sprzedaży. Po weryfikacji numerów identyfikujących pojazd oraz zapoznaniu się ze stanem technicznym auta pozostaje nam złożenie podpisów. Wespół z pojazdem sprzedający zobowiązany jest do wydania dokumentów w postaci dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz dowodu zawarcia ubezpieczenia OC z potwierdzeniem jego zapłaty.

Bartosz Sarnowski
Kierownik Działu Samochodów Używanych – Toyota Walder

„Kodeks cywilny nie reguluje formy w której umowa sprzedaży auta ma być zawarta. Odniesieniem jest zatem ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, która zobowiązuje przeniesienie na kupującego własności rzeczy poprzez wydanie. Kupujący z kolei zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy ustaloną w umowie cenę. W przypadku aut ważnym aspektem jest zapis związany ze znajomością stanu technicznego pojazdu. Zapis ten gwarantuje, że kupujący nie będzie rościł sobie żadnych praw względem sprzedającego. Choć zapis chroni sprzedającego przed potencjalnymi roszczeniami nabywcy z tytułu wad ukrytych, to ten w praktyce ma możliwość skorzystania z przepisów o rękojmi. Ma na to rok od podpisania umowy o ile wady nie zostały zatajone celowo”