Z

Z PREZESEM ZARZĄDU PORTU GDAŃSK EKSPLOATACJA, MANAGEREM PROGRAMU MBA W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI DR RADOSŁAWEM STOJKIEM, ROZMAWIA ZDZISŁAWA MOCHNACZ.

„Wszędzie potrzebni są profesjonalni menadżerowie, a im więcej z nich ma cechy przywódcze, tym lepiej dla firmy” – to idea, którą wpaja Pan studentom Zarządzania w WSAiB w Gdyni. Jakie jeszcze należy posiadać umiejętności, aby być managerem idealnym i dobrze zarządzać portem?

Jeżeli pyta Pani o cechy idealnego managera, to w takim razie ja zadam pytanie czy w ogóle ktoś taki istnieje? Wydaje się, że ideał to pojęcie abstrakcyjne i niestety nieosiągalne. Nie zmienia to jednak faktu, że nie można próbować zbliżyć się do ideału. Świetny manager posiada zapewne więcej cech niż te, które wymienię, czyli: sprawność, elastyczność, skuteczność, pewność siebie i samodyscyplinę. Do tego zestawu dodałbym jeszcze umiejętności takie jak: kreowanie skojarzeń, stawianie prowokacyjnych pytań, networking, obserwowanie i eksperymentowanie. Ponadto wychodzę z założenia, że kompetencje managera to nie cechy uwarunkowane wyłącznie genetycznie, lecz przede wszystkim efekt podejmowania aktywnego wysiłku.

Czy bierze Pan pod uwagę wszystkie te kompetencje przy doborze kadry zarządzającej w Porcie Gdańskim Eksploatacja?

Owszem, nie wszystkie idą w parze czy też są odpowiednio uporządkowane, ale moją intencją jest tworzenie tzw. dobrych miejsc pracy. Stąd też uważam, że lepsza płaca i więcej szans na rozwój zawodowy to odpowiednia motywacja do pracy. Tego oczekują nie tylko moi pracownicy, ja także się z nimi zgadzam. Na płaszczyźnie zawodowej staram się otaczać ludźmi, którzy posiadają różnorodne kompetencje. Sądzę, iż połączenie ich wszystkich, tworzy kreatywne podejście do realizacji nawet najtrudniejszych zadań. Ponadto różnorodność umożliwia wielowymiarowe spojrzenie na problem i znalezienie optymalnego rozwiązania.

Bogate doświadczenie akademickie pomaga Panu w podejmowaniu decyzji?

Jak najbardziej. Podczas pracy na uczelni zawsze powtarzam swoim studentom, iż dobry manager, to manager skuteczny i sprawny. Taki właśnie staram się być w swoim życiu zawodowym. Wyznaję ponadto zasadę, że nie sztuką jest wykonywać wszystkie rzeczy w sposób właściwy. Należy wykonywać przede wszystkim te właściwe rzeczy.

Istotne znaczenie dla prowadzenia tego rodzaju działalności ma położenie geograficzne i związana z nim infrastruktura. Jakie znaczenie ma dla portu ulokowanie dające dostęp do wszystkich nabrzeży zarówno w przypadku samochodów, jak i transportu szynowego?

Port Gdańsk ma jedne z najlepszych możliwości geograficznych na Bałtyku. Przede wszystkim tylko tutaj mogą być obsługiwane największe światowe jednostki, które wymagają zanurzenia nawet do 15m. Druga istotna kwestia -port w Gdańsku nie zamarza i jest wolny od pływów, pracujemy przez 12 miesięcy w roku bez względu na pogodę.

Port Gdańsk dzieli się na dwie części – Port Wewnętrzny i Zewnętrzny. Dzięki temu podziałowi obsługiwany jest każdy typ statków i każdy rodzaj towaru. Bardzo dobre skomunikowanie drogowo-kolejowe ułatwia wywóz i dowóz towarów. Już dziś do bramek autostrady A1 ciężarówki dojeżdżają w ciągu 20 minut. Aktualnie w Porcie Zewnętrznym trwa przebudowa układu drogowo-kolejowego, dzięki czemu ten transport będzie jeszcze sprawniejszy i szybszy. My z kolei jesteśmy największym i głównym operatorem działającym w wewnętrznej części Portu Gdańsk i tym samym odpowiadamy za 40% wolumenu towarów przeładowanych.

Jakie cechy infrastrukturalne i logistyczne wyróżniają Port Gdańsk Eksploatacja od konkurencji?

Dzięki bezpośredniemu dostępowi do nabrzeży i terminali ruch w Porcie jest płynny, nie tworzą się zatory. Jako jeden z największych portów bałtyckich oferujemy szybki transport towarów, a to obok pieniędzy najważniejszy czynnik, który biorą pod uwagę nasi klienci. Jako Port Gdańsk jesteśmy hubem transportowym tej części Europy, dlatego bardzo ważne jest, by ładunki ze statków były przeładowywane bezpośrednio na wagony lub ciężarówki i mogły jak najszybciej opuścić Port i jechać do miejsca docelowego.

 

Aktualna kondycja gospodarki krajowej opiera się w dużej mierze na rynku pracy , a mówiąc ściślej – sektorze zatrudnienia. W jaki sposób radzicie sobie z problemem braku wykwalifikowanych specjalistów?

Jednym z moich celów jest tworzenie wartościowych miejsc pracy. Tak, jak Pani wspomniała czynniki finansowe, otaczająca nas konkurencja – wszystko to skłania nas do poszukiwania nowych rozwiązań. Odpowiednie szkolenia, przewidywalne grafiki i szanse awansu zawodowego generują większą aktywność pracowników i wzmacniają nasz potencjał konkurencyjny. W tym nowym modelu, każdy kto pracuje, stara się osiągnąć wysoką wydajność poprzez optymalizację realizowanych procesów. Mając na uwadze aktualną sytuację Spółki, wprowadzenie tego rodzaju zmian może onieśmielać, ale jest możliwe do przeprowadzenia. Wychodzę z założenia, że ludzie wykonują lepszą jakościowo pracę, wtedy gdy są wyedukowani i mają szerokie uprawnienia, – gdy posiadają wystarczające zasoby oraz sami cieszą się szacunkiem.

Nie zmienia to faktu, że rynek pracy jest bardziej wymagający. W jaki sposób Pańscy pracownicy reagują na taką formę zarządzania?

Jako Prezes PGE koncentruję się na docenianiu najlepszych pracowników w Spółce oraz przeprowadzaniu dla nich odpowiednich szkoleń wewnętrznych, co w konsekwencji pozwala na awans na wyższe stanowiska. Moje podejście spotyka się z aprobatą i dużym zainteresowaniem wśród pracowników, co dodatkowo motywuje mnie do rozwijania i pogłębiania tak rozumianej strategii kadrowej. Obejmując funkcję Prezesa postawiłem sobie za cel konsekwentny rozwój naszego biznesu, równolegle dbając o wysoki poziom zaangażowania wśród pracowników. Wprowadzając zmiany, dostrzegłem ogromny potencjał kadrowy. Moje pierwsze decyzje spotkały się z uznaniem, przez co zrozumiałem, że pracuję z ludźmi pragnącymi zmiany i rozwoju. Efektem tego, oraz pracy całego zespołu jest wyższy wolumen w zakresie przeładunków, który wspólnie wypracowaliśmy w pierwszych miesiącach tego roku. Wierzę zatem, że podążamy właściwą drogą, a zadowolenie i satysfakcja ludzi z którymi współpracuję, będzie się stale powiększać.

Tego życzę sobie i całej załodze.

I jeszcze jedno, najważniejsze : Wymagam najpierw od siebie, a potem od ludzi, z którymi współpracuję.