W

W marcu na sali konferencyjnej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina odbyła się konferencja poświęcona produktom finansowym oferowanym przez Pośredników Finansowych współpracujących z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20014-2020.

Jednym z punktów spotkania była prezentacja Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. który rozpoczyna właśnie wdrażanie nowego produktu – „Pożyczki OZE”. Oficjalne rozpoczęcie spotkania opiewało w przemówienie powitalne Marszałka Województwa Pomorskiego – Mieczysława Struka. Konferencja poświęcona zwrotnym produktom finansowym dotyczyła tematów takich jak termomodernizacja, odnawialne źródła energii, rewitalizacja, sektor publiczny oraz projekt „Smart Cities”. Rozwiązania dotyczące pożyczki rewitalizacyjnej zaprezentował Bank Gospodarstwa Krajowego, zaś kwestie związane z modernizacją energetyczną budynków streścił Paweł Ołubek – przedstawiciel Getin Noble Bank. W drugiej części konferencji przedstawiona została pożyczka OZE – nowy produkt z oferty Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. przeznaczona na wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szczegóły związane z parametrami pożyczki zaprezentowała Renata Taczalska – Koordynator Projektów Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. Z.O.O. Wsparcie w ramach pożyczki OZE ukierunkowane będzie na przedsięwzięcia z obszaru instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, przyczyniających się do zwiększenia zainstalowanych mocy OZE. Finansowane będą instalacje wraz z infrastrukturą służącą przyłączeniu źródła do sieci – w tym mikroinstalacje wytwarzające energię elektryczną i cieplną również w procesie kogeneracji z nośników odnawialnych wykorzystujące biomasę, biogaz, słońce, energię ziemi oraz wodę. Podejmowane działania powinny wpisywać się we właściwy program ochrony powietrza. Ostatnim punktem programu konferencji była prezentacja przedstawicieli Europejskiego Banku Inwestycyjnego na temat możliwości uzyskania finansowania projektów ze środków własnych EBI. Konferencja poświęcona produktom finansowym zakończyła się wspólnym lunchem.

Aneta Grzębska,
Prezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp.z.o.o

O Pożyczkę OZE mogą starać się inwestorzy, którzy chcą wybudować na terenie województwa pomorskiego inastalację opartą na odnawialnych źródłach energii. Maksymalna kwota pożyczki to 15mln złotych z okresem finansowania do 15 lat. Pożyczka będzie udzielana na warunkach rynkowych oraz korzystniejszych niż rynkowe. W pierwszym przypadku oprocentowanie pożyczki może wynieść od 2.47% w skali roku w zależności od oceny zdolności kredytowej inwestora. Pożyczkę na korzystniejszych warunkach będzie można uzyskać, gdy inwestycja spełnia warunki preferencji. Istnieją trzy obszary preferencji – inwestycje wpisujące się w gminne dokumenty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej lub zaopatrzenia w energię, inwestycje wykorzystujące innowacyjne rozwiązania w zakresie zastosowanych urządzeń i systemów oraz inwestycje zapewniające największy efekt ekologiczny w stosunku do nakładów finansowych. Gdy inwestycja spełnia jeden obszar preferencji oprocentowanie wynieść może od 0.5% w skali roku, zaś przy wpisywaniu się w dwa lub trzy obszary – od 0.25%.