W

W Sopocie przybędzie policyjnych patroli. Porozumienie o przekazaniu środków na poprawę bezpieczeństwa w kurorcie podpisali prezydent Jacek Karnowski i insp. Piotr Bolin, komendant miejski policji w Sopocie.

Służba umundurowanych patroli pieszych i zmotoryzowanych będzie 8-godzinna, głównie w piątki i soboty, a w pozostałe dni tygodnia dostosowana zostanie do potrzeb związanych ze zwiększonym ruchem turystycznym i odbywającymi się na terenie miasta imprezami.

Jeżeli chodzi o budżet Sopotu, to w tym roku 195 tys. zł z miasta ma trafić do policji. Z zarezerwowanych środków 48 tys. zł stanowić ma opłatę za utrzymanie trzydziestu policjantów, którzy w okresie lipiec-sierpień zostaną skierowani w ramach adaptacji zawodowej do pełnienia służby na terenie Sopotu. Dodatkowo 35 tys. zł zostało przewidziane na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dziesięciu policjantów delegowanych do pełnienia służby w okresie letnim na terenie Sopotu. Na zakup radiowozu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Sopocie zagwarantowano sumę 45 tys. zł.